Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Tak trochu jiný seminář - Sami sobě knihovníkem (Antonie Doležalová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 5.656 x 0
Svěřte své informační kargo správnému špeditérovi (Jakub Petřík) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 3.743 x 0
Summon - jak snadné a efektivní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích může být (Florin Craciun) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 3.987 x 0
Stránky, které mohou přijít vhod 1999, ročník 3, číslo 4 Z Ikarových záložek 5.404 x 1
SpringerLink 2010 (Focko van Berckelaer) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 5.469 x 0
Silvestrovský Ikaros pojedenácté 2008, ročník 12, číslo 13 Editorial 5.707 x 1
Silvestrovské číslo Ikara recenzováno! 2009, ročník 13, číslo 13 Editorial 5.499 x 0
Registr digitalizace CZ (Martin Lhoták) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 5.392 x 2
RefWorks 2.0 - Nové uživatelské rozhraní (Krzysztof Murawski) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 4.210 x 0
Reaguje vyhledávání 2.0 na nové potřeby uživatelů, nebo tomu je naopak? (David Chudán) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Jak lépe vyhledávat 4.091 x 0
Proč bychom se neučili 2009, ročník 13, číslo 9 Editorial 4.828 x 1
Pokročilá technologie s využitím bramborové energie 2007, ročník 11, číslo 13 Odhalení 11.274 x 1
Onelávchop židub otél 2006, ročník 10, číslo 7 Editorial 5.502 x 0
Od soutěžení ke kritickému myšlení 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 4.310 x 0
O školních knihovnách vážně… A co dál? 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 9.193 x 1
Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram 2009, ročník 13, číslo 3 Informační gramotnost 10.091 x 2
Bilance prvních deseti let 21. století v oblasti vědeckých informací (Jaroslav Šilhánek) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Zahájení konference 4.451 x 0
Zahájení konference (Richard Hindls) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Zahájení konference 3.643 x 0
Zahájení konference (Richard Hindls) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 4.041 x 1
Zahájení konference (Hana Machková) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Zahájení konference: Budoucnost vyhledávání vědeckých informací 6.232 x 0

Stránky

registration login password