Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
»Je to vražda, smazala« – ritualizované mordy ve virtuálním prostoru 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 5.840 x 22
Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.565 x 22
Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.852 x 22
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 24.249 x 22
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.846 x 23
MOJE KNIHA – vyhlášení výsledků druhé etapy ankety 2004, ročník 8, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.414 x 23
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 16.989 x 23
Letní soutěž časopisu Ikaros „Prázdninové brouzdání erotickou literaturou“ 2008, ročník 12, číslo 7 Editorial 7.283 x 24
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 28.500 x 24
Nahradí jediná „poslední kniha„ všechny ostatní? 1998, ročník 2, číslo 9 Elektronické publikování 9.152 x 25
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 1.482 x 25
Sympozium „Přechod na MARC21“ 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.988 x 25
Manuscriptorium – více než zpřístupnění výsledků digitalizace na webu (Stanislav Psohlavec) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 7.944 x 25
Manuscriptorium – základ virtuálního badatelského prostředí (Stanislav Psohlavec) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 5.410 x 26
Na světě není databáze, která by obsahovala všechno… (Jaroslav Horký, Medistyl) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing Information Tools I. 6.155 x 27
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 12.435 x 28
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 19.322 x 28
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 38.007 x 28
Virtualizovaná databáza vedeckej korešpondencie v rokoch 1500-1800 s využitím softvéru DSpace 2019, ročník 23, číslo 2 Pořádání informací 181 x 28
K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb 2010, ročník 14, číslo 11 Právo v informační společnosti 7.750 x 29

Stránky

registration login password