Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Nový web doc. Ludvíka Muchy 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.919 x 6
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2002 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.938 x 6
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 70.845 x 6
Memoriae Mundi Series Bohemica: Program digitálního zpřístupnění vzácných fondů 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 9.587 x 6
Opravdu se mění Internet v internet? 1998, ročník 2, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 6.895 x 6
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.980 x 6
Těžký život (kyber)závisláka 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 8.680 x 7
Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 11.192 x 7
Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů 2011, ročník 15, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 9.699 x 7
Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí 2005, ročník 9, číslo 7 Informační věda 10.723 x 7
Národní knihovna: Dva roky poté, kolik let před…? 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.433 x 7
Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 1.163 x 7
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 17.081 x 7
Interakční design jako umění 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.758 x 7
Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE 2017, ročník 21, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.895 x 8
Elektronická konference "Školní knihovna – základ moderního Školního studijního a informačního centra" 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.349 x 8
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 14.273 x 8
Open Access Week 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 1.456 x 8
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 38.463 x 8
Svobodný přístup k odborným informacím - výzva nebo hrozba? (Jindra Planková, David Piňos) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 10.032 x 8

Stránky

registration login password