Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní technická knihovna má na výšku 21 metrů, na české zákony a partikulární zájmy je však zatím krátká

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Národní technická knihovna má na výšku 21 metrů, na české zákony a partikulární zájmy je však zatím krátká

4 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

bezesporu nejvýznamnější knihovnickou událostí měsíce lásky je vznik staronové knihovní instituce: Národní technické knihovny (NTK), která se na svět vyklubala 1. května 2009 transformací Státní technické knihovny a která začne svůj život v nové a moderní budově v pražských Dejvicích. Historie NTK sahá až k roku 1718, dějiny však nejsou to, na co by krom pojmenování konferenčního sálu po zakladateli knihovny, Karlu Josephu Napoleonu Ballingovi (1805-1868), NTK sázela. Svou hypermoderní budovu totiž pojala jako technickou učebnici, která hned na fasádě dává velkými číslicemi vědět o svém obvodu (263 metrů) a výšce (21 metrů). I interiér budovy je technickými údaji přímo prošpikován, např. na schodech je údaj (v jednotkách kalorií) o tom, jaké množství energie při výstupu schodů průměrně spálíte, u výtahu je piktogram obsahující i informaci o rychlosti vertikálního přesunu (18 km/hod.) a na podlaze v hale služeb je vyznačen přesný střed budovy. Na hříčce s technickými parametry je postaveno i nové logo NTK, které obsahuje přesné údaje o poloze budovy (zeměpisná šířka a délka); logo je však variabilní, takže může inkorporovat i jiné informace.

O tom, jak to v budově NTK vypadá a jak budou fungovat knihovní služby, se můžete dočíst v samostatném článku Miroslavy Kopecké. Zde už jen zmiňme skutečnost, že architektonicky krásná a funkční budova bude hostit celkem tři knihovní instituce, a totiž Národní technickou knihovnu, Ústřední knihovnu Českého vysokého učení technického v Praze (ÚK ČVUT) a dejvickou pobočku Městské knihovny v Praze. Kromě toho ještě v prostorách NTK najde své místo depozit časopisů Ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (ÚK VŠCHT). Je jen škoda, že se fondy a služby těchto tří subjektů (tj. NTK, ÚK ČVUT a ÚK VŠCHT) nepodařilo (prozatím) v nové budově skloubit do jednoho funkčního celku. Podle oficiálních informací tomu brání legislativní překážky, z kuloárních zpráv však vyplývá, že na vině nejsou jen zákony, ale i nedostatek skutečné (nikoliv jen deklarované) vůle ke spolupráci.

NTK se tak zatím reálně „národní“ nestala, protože vítězí partikulární zájmy. Ale jak tvrdí ředitel NTK, ing. Martin Svoboda, „příběh Národní technické knihovny pokračuje“, a třeba i v tomto směru se dočkáme příjemných překvapení. Už dnes je však jasné, že vznik NTK a její postupné usídlení v nové budově bude znamenat další důležitý přelom v informačních službách pro technické obory. V magické datum 9. 9. 2009 bude NTK po několikaměsíčním zkušebním provozu oficiálně otevřena a my jen pokračovatelům K. J. N. Ballinga popřejme mnoho zvídavých uživatelů a přinejmenším dalších 191 let úspěšného provozu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní technická knihovna má na výšku 21 metrů, na české zákony a partikulární zájmy je však zatím krátká. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-13104. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13104

automaticky generované reklamy

Máme tu 4 komentářů

Bylo by vhodné podrobněji uvést ony "legislativní překážky". Víme, že existují společná pracoviště vysokých škol a Akademie věd, nebo společná pracoviště vysokých škol a soukromých firem. Takže legislativní možnosti sdružování jsou.

Státní technická knihovna je (resp. Národní technická knihovna bude) příspěvkovou organisací zřízenou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jako taková se (při svém sdružování apod.) řídí zákonem 219/2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, resp. zákonem 218/2000 o rozpočtových pravidlech. Tyto zákony neumožňují příspěvkové organizaci založit či účastnit se vytvoření nové právnické osoby, což je pochopitelný požadavek obou vysokých škol souvisící s řízením a financováním společné instituce.

Vysoké školy (řídící se zákonem č. 111/1998 Sb.o vysokých školách) ani ústavy Akademie věd (řídící se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích) a přirozeně ani soukromé firmy takové zábrany nemají a novou právnickou osobu založit mohou.

Cesty jsme hledali po celou dobu jednání o projektu a hledáme je i nadále.

msv

Ve prostorách NTK budou sídlit celkem čtyři knihovní instituce: největší část společných knihovních prostor budovy NTK zabere dosavadní Státní technická knihovna, svůj prostor ve veřejné části, ve skladech i v administrativní části obsadí nově (od 1.1.2009) vzniklá Ústřední knihovna ČVUT a ve veřejné části bude mít své místo i Ústřední knihovna VŠCHT. Kromě toho, v samostatných prostorách najde útočiště pobočka Městské knihovny (dosud sídlící na tř. Čs. armády). Takže "tři v jedné" a jedna samostatná k tomu.

Informace na tiskové konferenci v NTK 29.4.2009 vyzněly tak, že pro ÚK VŠCHT budou prostory NTK v podstatě detašovaným skladem pro (nevyužívané) časopisy, proto se v editorialu mluví pouze o třech institucích, které v budově sídlí de facto. Detašovaný sklad nelze podle nás považovat za sídlo instituce (jako např. sídlem Parlamentní knihovny je budova Sněmovny, přestože většinu fondu (zatím) má v budově bývalého Federálního shromáždění). Josef Schwarz