Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 19.570 x 1
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 19.611 x 1
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 19.615 x 18
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 19.936 x 3
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 19.947 x 2
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 20.164 x 13
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.301 x 2
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 20.337 x 0
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.386 x 9
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.420 x 1
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.593 x 1
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.751 x 0
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 20.911 x 2
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 20.914 x 4
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.309 x 4
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 21.643 x 8
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 21.788 x 1
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 21.867 x 2
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 22.030 x 1
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 22.386 x 1

Stránky

registration login password