Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.969 x 0
Vydavateľské aktivity knižníc v optike súčasných možností 2014, ročník 18, číslo 2 Výzkumná činnost 4.031 x 0
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.342 x 0
Digitální knihovna 2001, ročník 5, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 8.314 x 0
Exkurze Pobočky ČIS při Národním archivu do francouzských a německých archivů 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.552 x 0
Výsledky evropského průzkumu využívání veřejných knihoven 2013, ročník 17, číslo 8 Evropská unie a informační společnost 5.333 x 0
Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů (Radovan Kačín, Václav Šubrta) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 4.880 x 0
V lobování programu VISK na rok 2002 se využilo bulvarizované slabosti ministra Březiny 2001, ročník 5, číslo 13 Informační politika 4.450 x 0
CASLIN'99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.541 x 0
Jak jsme v Uherském Hradišti vařili Týden knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 6.686 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.223 x 0
Windows 10, změny v Google a další letní novinky 2015, ročník 19, číslo 8 Editorial 1.942 x 0
Jak šel čas - můj život s Jiřím Cejpkem 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.468 x 0
Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 4.334 x 0
Plné texty děl Eugena Garfielda online 2004, ročník 8, číslo 6 Elektronické publikování 6.035 x 0
Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu (Iva Prochásková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 5.538 x 0
Reserve nebo Reservation? 1998, ročník 2, číslo 1 Svět mimo internet 5.482 x 0
60 let vysokoškolské knihovny v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.387 x 0
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.783 x 0
Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně 2014, ročník 18, číslo 4 Výzkumná činnost 4.530 x 0

Stránky

registration login password