Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.467 x 1
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.625 x 0
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.655 x 2
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 16.665 x 0
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.716 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 16.728 x 0
[Schovaný, tajný a nenápadný] Silvestr 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Editorial 16.772 x 9
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 16.786 x 0
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 16.826 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.895 x 1
Z redakční pošty 2016, ročník 20, číslo 13 Z redakční pošty 16.928 x 9
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 16.934 x 2
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 16.936 x 0
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.938 x 0
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.984 x 2
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 16.987 x 1
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 16.988 x 1
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 17.025 x 1
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 17.061 x 2
Tip na dárek: akční figurka knihovnice! 2016, ročník 20, číslo 13 Oborová inzerce 17.067 x 10

Stránky