Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zpráva z cesty na seminář ELAG 2003 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.889 x 0
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.105 x 0
Nebojte se SiteBuilderu a vyhrajte zajímavé ceny! 2002, ročník 6, číslo 7 Tiskové zprávy a oznámení 4.354 x 0
Knihovna roku 2004, ročník 8, číslo 11 Týden knihoven 5.488 x 0
Shibboleth v praxi 2010, ročník 14, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.341 x 0
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.929 x 0
Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 6.038 x 0
Online zdroje z nabídky Oxford Online (Annika Lindemann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací II. 4.251 x 0
Přidaná hodnota ve faktografických databázích informační agentury ČEKIA (Dagmar Vránová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 4.033 x 0
Mobilní aplikace k e-knihám a tipy k tabletům i čtečkám (Jiří Pavlík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pohodlnější cesta k elektronickým knihám 3.138 x 0
Sorry, uživateli - vole, error! 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.427 x 0
Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů (Milan Špála) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Evaluace a elektronické informační zdroje 3.796 x 0
Blogy jako poslové dobré zprávy 2007, ročník 11, číslo 3 Editorial 5.068 x 0
Začátky bývají těžké 2002, ročník 6, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.856 x 0
O počítačové gramotnosti 2005, ročník 9, číslo 13 Ze života knihoven 4.304 x 0
Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 12.507 x 0
Platba kartou za zboží na internetu v novém návrhu zákona o platebním styku 2001, ročník 5, číslo 11 Právo v informační společnosti 6.557 x 0
4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.426 x 0
Studijní zájezd po jihotyrolských knihovnách 2011, ročník 15, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.515 x 0
Informační věda, Internet a lidský faktor 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.279 x 0

Stránky

registration login password