Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.783 x 0
Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen? 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.773 x 0
Rozhovor s Milanem Talichem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.772 x 0
Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů (Eliška Pavlásková) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.770 x 0
Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Pokročilé vyhledávání 2.764 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech) 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.764 x 0
Povodně, krize, novinky a budoucnost elektronických knih 2013, ročník 17, číslo 6 Editorial 2.762 x 0
Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.762 x 0
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.756 x 0
KRE 14: Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.752 x 0
41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.751 x 0
Walter Lippmann: Veřejné mínění 2016, ročník 20, číslo 3 Recenze 2.742 x 0
Rozhovor s Helle Lauridsen 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.730 x 0
Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II 2013, ročník 17, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.729 x 0
Projekt Di-XL a mezinárodní seminář o celoživotním vzdělávání 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.729 x 0
Euro 2012 a fotbalová historie (Krzysztof Murawski) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.720 x 0
INFORUM 2015 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.719 x 0
LIB CON CZ: knihovnická konference tak trochu jinak 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.715 x 0
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.713 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 3. část 2015, ročník 19, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 2.710 x 0

Stránky

registration login password