Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

První rok v knihovně "Na Křižovatce"

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

První rok v knihovně "Na Křižovatce"

0 comments
Anglicky
English title: 
First year of the Library "On the Crossroads"
English abstract: 
Formerly closed branch library renewed its operations thanks to the collaboration with students of the Information Studies and Library Science at the Faculty of Arts at the Masaryk University in Brno. The name of the street is complementary of the intersection of academia and public life. While the public benefits from attractive programming, students benefit learn about the real library operations and they also have an opportunity to pursue their own ideas. Over 500 readers registered during the first experimental year.
Autoři: 

Je tomu již rok, co byla znovuotevřena pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) v ulici Křížová, ve které se knihovnická praxe úzce propojila s akademickým prostředím. Obnovit provoz, který byl z finančních důvodů uzavřen v únoru 2012, se knihovně podařilo díky spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jehož studenti nyní pečují o svěřený fond a čtenáře.

Nejen z názvu ulice, ale především z charakteru místa, kde se propojuje akademický svět s knihovnickou realitou a zejména s každodenním životem zdejších obyvatel, se zrodilo nové jméno pobočky – "Na Křižovatce". „Úplně na začátku to pro mě byla výzva – stáli jsme na křižovatce rozhodnutí: buď nenávratně knihovnu zrušit nebo vymyslet netradiční model pro její další existenci. Nakonec jsme propojili finanční zdroje i dovednosti tří subjektů – knihovny, univerzity a městské části Brno – střed,“ uvedla ředitelka knihovny Libuše Nivnická.

Radnice městské části Brno-střed na obnovu pobočky finančně přispěla v minulých dvou letech a bude se na jejím provozu podílet i v roce následujícím,“ zrekapituloval spolupráci i výhled do budoucna starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. „Mám velkou radost, že naše odvaha experimentovat se vyplatila a pobočka „Na Křižovatce“ svým kreativním prost ředím i pestrým obsahem znovu přilákala své uživatele,“ dodala Nivnická .

Knihovna Na Křižovatce Knihovna Na Křižovatce Knihovna Na Křižovatce
Během jednoho roku od svého (znovu)otevření byla knihovna svědkem řady zajímavých akcí pro veřejnost

Po roce fungování je do dění okolo knihovny zapojeno na dvě desítky studentů. Na starost mají jak běžný chod knihovny, tedy dvakrát týdně půjčování knih (Po a St 14.00 – 18.00) a referenční služby čtenářům, ale také půjčování pro žáky nedalekých základních škol, akce pro děti, pro seniory, propagaci nebo experimentální studentské projekty a inovace v knihovně. Tyto činnosti vykonávají buď v rámci prakticky zaměřených předmětů během studia, nebo jako dobrovolníci. „Knihovna jim poskytuje širokou škálu možností, jak získat cenné zkušenosti, které mohou později uplatnit v praxi a v neposlední řadě také prostor a příležitost uvést do života různé vlastní nápady a aktivity,“ uvedl pedagogický garant pobočky Martin Krčál z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.

V dalším roce budou studenti pokračovat v zavedených aktivitách, jako jsou výtvarné dílny pro děti, lekce informačního vzdělávaní pro školy, Herden (hraní deskových her) či půjčování tzv. mystery knih (zabalené publikace, u kterých čtenář až doma zjistí, jakou knihu si vlastně půjčil). Pravidelné cestovatelské pátky se rozrostou do cestovatelských měsíců o zemích světa.

Kromě páteční přednášky se zde bude konat také odpolední program pro děti, který zábavnou formou představí vybranou zemi, sou částí bude tematická výzdoba či knihy národních autorů a cestopisy,“ řekla vedoucí pobočky z řad studentů Pavla Minaříková. V následujících měsících se také uskuteční debatní kroužky o knihách určené především starším čtenářům či diskusní podvečery pod názvem Křeslo pro hosta. „Rok od znovuotevření oslavíme také představením nových webových stránek pobočky,“ doplnil Krčál.

Během prvního roku fungování tohoto experimentálního provozu se na pobočku zaregistrovalo více než 500 čtenářů, uskutečnilo se téměř 9000 výpůjček a do knihovny zavítalo více jak 4000 návštěvníků, jež nalákala nabídka téměř 90 kulturních a vzdělávacích pořadů.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUNCOVÁ, Jana. První rok v knihovně "Na Křižovatce". Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-14141. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14141

automaticky generované reklamy
registration login password