Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Padesát odstínů, oskaroví vědci a síťová neutralita 2015, ročník 19, číslo 2 Editorial 3.141 x 0
Průvodce po světové literární teorii 20. století 2014, ročník 18, číslo 1 Recenze 3.127 x 0
Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.123 x 2
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.121 x 0
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.120 x 1
Rybí šupiny v hodnocení informačních zdrojů: inspirace ze zahraničí 2015, ročník 19, číslo 10 Informační gramotnost 3.119 x 1
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.119 x 0
Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.118 x 2
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.117 x 0
Učitelský summit 2015 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.108 x 0
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 3.107 x 1
Slovo za slovem: s překladateli o překládání 2012, ročník 16, číslo 12 Recenze 3.106 x 3
Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 3.105 x 1
INFORUM 2015 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.101 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.100 x 1
Autorské právo v praxi III. 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.099 x 3
Knižní veletrh v Bruselu 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 3.097 x 0
Skrytá pocta Jaroslavu Kuncovi 2015, ročník 19, číslo 13 Odhalení 3.092 x 3
Thomas A. Szlezák: Za co vděčí Evropa Řekům 2014, ročník 18, číslo 11 Recenze 3.080 x 0
Festival vědy 2017 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.078 x 3

Stránky

registration login password