Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Vyhlášenie IFLA o povinných deponátoch 2012, ročník 16, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 2.983 x 0
Laboratórium testovania použiteľnosti v projekte Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 6 Výzkumná činnost 2.979 x 1
Za PhDr. Jaroslavem Vobrem (1939 – 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 2.979 x 0
Centralizovaný přístup k EIZ a jeho optimální nastavení aneb čtvrtý rok projektu NISPEZ (Mária Žitňanská, Michal Sliacky) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.975 x 3
Hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011 – co se povedlo a co se nepovedlo (Petr Ráb) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 2.969 x 2
Zpráva z exkurze v knihovně JABOK 2015, ročník 19, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.967 x 1
Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.962 x 1
Komunitní konference KOKON 2014 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.959 x 4
Představení projektu Knihy znovu nalezené 2015, ročník 19, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 2.954 x 1
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.953 x 0
Vzdělávání na míru aneb Dialog s knihovnou 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.950 x 1
První rok v knihovně "Na Křižovatce" 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.950 x 0
Konference Do černého 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.943 x 2
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.941 x 1
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.941 x 1
Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 2.932 x 3
Zvukové knihy v roce 2014 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.927 x 0
Průvodce po světové literární teorii 20. století 2014, ročník 18, číslo 1 Recenze 2.920 x 0
Aprílový výběr 2016 2016, ročník 20, číslo 4 Informační přesahy 2.919 x 2
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 2.917 x 0

Stránky