Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Barcamp Hradec Králové 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.731 x 0
Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.188 x 0
Portál STM (Dana Smetanová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů I. 5.184 x 0
Jak jsou členové SKIP spokojeni s činností svého spolku 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.975 x 0
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.339 x 0
Ministerská Sbírka zákonů bez vyhledávače 2005, ročník 9, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 9.287 x 0
Druhý pražský UX CAMP: Dobrý návrhář se dobře ptá 2011, ročník 15, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.773 x 0
New Media Inspiration 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.153 x 0
Několik postřehů z Prague Internet Worldu 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.151 x 0
Zpráva z konference Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.641 x 0
A s knihovníkem přijde zákon... 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 5.170 x 0
Deklarace zásad a Akční plán Světového summitu o informační společnosti 2004, ročník 8, číslo 2 Informační politika 7.173 x 0
Jednoduchá cesta pro vaše PRSA 2003, ročník 7, číslo 13 Evropské rozměry 7.074 x 0
Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 5 Výzkumná činnost 5.110 x 0
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.284 x 0
Akviziční politika 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 6.671 x 0
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 3.946 x 0
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 5.580 x 0
Konference DIGI 2015: Využití digitálních technologií v památkové péči 2016, ročník 20, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.114 x 0
Digitální knihovny v praxi 1998, ročník 2, číslo 7 Recenze 8.781 x 0

Stránky

registration login password