Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.431 x 1
Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita? 2006, ročník 10, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.411 x 0
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.409 x 0
Český překlad studie Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.334 x 1
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 13.300 x 0
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.254 x 2
Národní technická knihovna oslavila první rok svého provozu 2010, ročník 14, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 13.240 x 1
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 13.237 x 3
Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury 2003, ročník 7, číslo 11 Výročí měsíce 13.227 x 0
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 13.183 x 2
Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií 2001, ročník 5, číslo 8 Rozhovor 13.161 x 0
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 13.127 x 1
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 13.117 x 3
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 13.116 x 3
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 13.094 x 0
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.033 x 0
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.001 x 0
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 12.941 x 1
Základem je kvalitní digitální kopie 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 12.936 x 0
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 12.928 x 0

Stránky

registration login password