Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.924 x 0
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.902 x 2
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.862 x 0
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 15.639 x 2
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 15.585 x 0
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.540 x 0
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.536 x 0
Didaktika informační výchovy na středních školách 2009, ročník 13, číslo 2 Informační gramotnost 15.433 x 0
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 15.424 x 0
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.328 x 0
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 15.314 x 0
Katalogizace elektronických zdrojů na Internetu: proč, co, jak? 2001, ročník 5, číslo 2 Elektronické publikování 15.299 x 0
Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa 2003, ročník 7, číslo 5 Rozhovor 15.281 x 2
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 15.267 x 1
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.207 x 1
Elektronické publikování a služby knihoven 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 15.192 x 0
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.165 x 0
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 15.118 x 0
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 15.096 x 0
Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny 2003, ročník 7, číslo 5 Výročí měsíce 15.089 x 1

Stránky