Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Thomas A. Szlezák: Za co vděčí Evropa Řekům 2014, ročník 18, číslo 11 Recenze 2.898 x 3
Jak (ne)zrušit knihovnu aneb Úplně (ne)normální starosti (ne)obyčejné knihovny (Jiří Drozda) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.897 x 0
LIB CON CZ: knihovnická konference tak trochu jinak 2014, ročník 18, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.895 x 0
Aktivity projektu e:Citace a novinky na portálu Citace.com (Martin Krčál, Vanda Gřešáková, Markéta Řehůřková) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.895 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely 2014, ročník 18, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 2.894 x 2
Předvánoční nadílka 2011, ročník 15, číslo 12 Editorial 2.891 x 1
Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů (Eliška Pavlásková) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.885 x 1
Učitelský summit 2015 2015, ročník 19, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.882 x 3
Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 2.880 x 0
Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.877 x 0
Zápisky z Frankfurtu 2013 (o sambě, kafkolozích, brazilských lidožroutech a fantomech) 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.877 x 2
Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 2.875 x 1
41. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 21. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.860 x 1
Silvestr 2012 2012, ročník 16, číslo 13 Editorial 2.860 x 1
Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen? 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.859 x 0
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.858 x 0
Rozhovor s Milanem Talichem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.857 x 1
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 2.857 x 0
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 2.857 x 2
Povodně, krize, novinky a budoucnost elektronických knih 2013, ročník 17, číslo 6 Editorial 2.854 x 0

Stránky

registration login password