Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.993 x 0
Zpráva ze semináře IVIG 2013 2013, ročník 17, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.989 x 0
Průvodce po světové literární teorii 20. století 2014, ročník 18, číslo 1 Recenze 2.988 x 0
Knižní veletrh v Bruselu 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.974 x 1
Slovo za slovem: s překladateli o překládání 2012, ročník 16, číslo 12 Recenze 2.973 x 0
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 2.964 x 0
Rybí šupiny v hodnocení informačních zdrojů: inspirace ze zahraničí 2015, ročník 19, číslo 10 Informační gramotnost 2.954 x 1
Walter Lippmann: Veřejné mínění 2016, ročník 20, číslo 3 Recenze 2.952 x 1
Rok 2014 v litvínovské knihovně 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.951 x 0
Zápisky z Lipska 2013 (o R. Wagnerovi, nebezpečných i ohmataných knihách a archaických strojích) 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 2.945 x 0
Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 2.942 x 1
Pracovní stáž v knihovně EESC aneb na semestr do Bruselu 2014, ročník 18, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 2.941 x 0
Rozhovor se Zuzanou Helinski 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.937 x 0
Silvestr 2013 2013, ročník 17, číslo 13 Editorial 2.934 x 0
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 2.919 x 0
Zpráva z workshopu Živá knihovna 2017, ročník 21, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.912 x 0
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 2016, ročník 20, číslo 1 Výzkumná činnost 2.908 x 1
KRE 14: Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.905 x 3
INFORUM 2015 2015, ročník 19, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.902 x 1
Thomas A. Szlezák: Za co vděčí Evropa Řekům 2014, ročník 18, číslo 11 Recenze 2.901 x 2

Stránky

registration login password