Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Přístup "navždy": nákup versus předplatné databází (Gisela Hochgeladen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 3.860 x 0
Jan van Dijk: Není to jen o přetížení, je to i o kontextu a moci technologií 2017, ročník 21, číslo 1 Rozhovor 3.857 x 0
Využitelnost paměťových institucí (Zinaida Manzhukh) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Quo vadis Ars informatica? 3.856 x 0
Knihovní systémy na českém trhu vs. Koha 2015, ročník 19, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 3.852 x 1
Ikaros 2013 2013, ročník 17, číslo 1 Editorial 3.852 x 0
Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid Integrated Solution (Reiner Klimesch) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 3.851 x 0
O knihách, kultuře i konferencích 2011, ročník 15, číslo 6 Editorial 3.850 x 0
Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov (Anna Čabrunová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 3.845 x 0
Konference Společně - společně s dětmi a seniory v knihovně 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.842 x 0
Online katalog je mrtev (Jane Burke) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zahájení konference 3.841 x 0
Trh (ne)omezených možností a budování fondu elektronických knih v akademické knihovně - případová studie (Lukasz Bejnar) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 3.840 x 0
Možnosti uplatnění veřejných knihoven v informačním systému státní správy a samosprávy (Dana Petrýdesová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 3.840 x 0
Potulky knihami a časem 2012, ročník 16, číslo 2 Recenze 3.836 x 0
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.834 x 0
Novinky v eLibrary od společnosti Walter de Gruyter (Martina Naekel) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 3.831 x 0
O mrazech, nových médiích a strategii NK ČR 2011, ročník 15, číslo 5 Editorial 3.829 x 1
Stanley Meltzhoff: Portrét Waltera Lippmanna 2016, ročník 20, číslo 3 Výzkumná činnost 3.826 x 1
Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese 2014, ročník 18, číslo 2 Recenze 3.826 x 0
Nabídka interkulturních služeb knihovny Gallus ve Frankfurtu nad Mohanem 2012, ročník 16, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.825 x 0
Projekt "Kde končí svět 2002" 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.821 x 0

Stránky