Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Partnerská síť Národního úložiště šedé literatury (Iveta Fürstová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 4.003 x 0
Sedmá generace praček: bez internetu ani otočku! 2012, ročník 16, číslo 13 Mezioborové souvislosti 4.002 x 0
Knihovna knihovnické literatury jde s dobou 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.001 x 3
Jak studenti a učitelé využívají streamovaný zvuk a video (Eileen Lawrence) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 3.998 x 0
Ref Works - nový nástroj, který pomáhá zvyšovat informační gramotnost (Nick Barber) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 3.994 x 0
Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.994 x 0
HAN 2.0 - vylepšená správa a zpřístupnění elektronických časopisů (Christian Günther, Vladimír Karen) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro el. inf. zdroje a služby 3.994 x 0
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 3.991 x 1
Zpráva ze semináře Průvodce databází Emerald a publikováním ve světových odborných časopisech 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.983 x 3
Komunitní konference KOKON 2015 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.982 x 0
Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty? 2013, ročník 17, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.981 x 1
Klementýnum - Dementýnum 2013 2014, ročník 18, číslo 13 Ze života knihoven 3.980 x 0
AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen (Thomas Fiebig) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 3.977 x 0
Exkurze do pobočky Městské knihovny v Praze v Bohnicích 2014, ročník 18, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.970 x 0
ÚISK je v těsném závěsu za firmou Google 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 3.968 x 1
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 3.967 x 0
Nekrolog Dr. Stanislava Kalkuse (1931 - 2013) 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 3.966 x 0
Efektivní management počítačových aplikací na univerzitách (Christian Günther) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 3.965 x 0
Březen inspirující, investigativní i komplikovaný 2013, ročník 17, číslo 3 Editorial 3.964 x 0
Veletrh Sběratel 2014 prozářila kilogramová pamětní medaile z ryzího stříbra 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.964 x 0

Stránky

registration login password