Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Rozhovor s Jaroslavem Winterem: internet může být neocenitelným nástrojem 2009, ročník 13, číslo 9 Rozhovor 14.451 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 14.442 x 0
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 14.390 x 0
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 14.357 x 1
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 14.334 x 0
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.325 x 0
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 14.311 x 1
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.297 x 1
CrossCheck - nová služba v boji proti plagiátorství 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.283 x 1
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.268 x 0
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 14.234 x 0
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.228 x 0
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.213 x 0
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.170 x 0
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 14.131 x 1
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 14.126 x 0
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 14.112 x 0
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.110 x 0
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.088 x 0
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 14.057 x 0

Stránky

registration login password