Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit vzestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Ako sa dostať hlbšie do povedomia verejnosti (Katarína Kinčíková, Katarína Vargová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 5.194 x 0
Aké šance má firemné informačné stredisko v súčasnosti? (Anna Diačiková) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Přínos informačního střediska v rámci firmy 4.495 x 0
Akce pořádané v rámci Týdne knihoven 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.598 x 1
Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání 2013, ročník 17, číslo 6 Odborné vzdělávání 6.562 x 0
Akademické informační portály (Kerstin Zimmermann) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 3.908 x 0
AIP uděluje další ocenění 1999, ročník 3, číslo 12 Aktuálně z knihovnictví 4.984 x 0
AiP expanduje do Finska! 2000, ročník 4, číslo 11 Informační průmysl 4.819 x 2
AIP digitalizuje Psohlavce 1999, ročník 3, číslo 12 Infotechno 4.740 x 1
Ad: Z poloviny využitá šance 1997, ročník 1, číslo 2 Recenze 4.569 x 1
ACTA, Anonymous a narozeniny českého Internetu 2012, ročník 16, číslo 2 Editorial 4.278 x 1
ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 6.723 x 2
Ack! I've Been Hacked! 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 5.557 x 1
Academic Earth: úplné videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 7.087 x 1
Aby znalostní společnost nebyla jen iluzí 2006, ročník 10, číslo 4 Editorial 8.339 x 1
Absolventi ÚISK FF UK slavili 50. výročí jeho založení 2000, ročník 4, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.040 x 0
About.com 2005, ročník 9, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 6.488 x 1
ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů (Karen McKeown) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 3.140 x 1
A s knihovníkem přijde zákon... 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.775 x 0
A příští rok se sejdem zas, až nastane pohádkový čas! 2008, ročník 12, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.275 x 1
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 6.451 x 3

Stránky

registration login password