Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.998 x 0
Zpráva z 8. ročníku Knihoven současnosti 2000, ročník 4, číslo 8 Knihovny současnosti 2000 (19. - 21. září 2000) 4.257 x 0
Zpráva z 8. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.106 x 0
Zpráva z 9. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2016, ročník 20, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 1.608 x 0
Zpráva z cesty na seminář ELAG 2003 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.756 x 0
Zpráva z exkurze do Knihovny Domu národnostních menšin 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 2.958 x 0
Zpráva z exkurze do knihovny Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.877 x 0
Zpráva z exkurze do Knihovny psychologických a sociokulturních věd v Celetné ulici 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.637 x 0
Zpráva z exkurze do Národního archivu 2010, ročník 14, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.138 x 0
Zpráva z exkurze do Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.760 x 1
Zpráva z exkurze v knihovně JABOK 2015, ročník 19, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.762 x 1
Zpráva z III. krakovské konference vědeckých knihoven 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.136 x 0
Zpráva z konference AKM 2017 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.208 x 0
Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.834 x 0
Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 2010, ročník 14, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.231 x 0
Zpráva z konference Bobcatsss 2016 v Lyonu 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.571 x 0
Zpráva z konference CASLIN 2010 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.947 x 0
Zpráva z konference Čeština na internetu 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.743 x 0
Zpráva z konference ECDL 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.059 x 1
Zpráva z konference ELPUB 2007 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.813 x 0

Stránky

registration login password