Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka)

0 comments
Autoři: 
Jan Žbirka

J. Žbirka ze společnosti Tovek Partner v úvodu svého vystoupení uvedl, že vyhledávače s relativně omezenou možností formulace dotazu rozhodně nenahrazují sofistikovanější vyhledávací nástroje. Manažeři potřebují kromě výsledků vyhledávání také další přidanou hodnotu v podobě analýz jak vnitřního, tak vnějšího prostředí. Pro analytika jsou užitečné manažerské schopnosti, aby mohl lépe s manažery komunikovat a správně vyhodnotit jejich informační potřeby. Znalostní báze je používána k vytváření myšlenkových map, ontologií, vizuálních map atd. Položené dotazy mohou sloužit nejenom k získávání samotných výsledků, ale také k vytváření reportů. Hlavním problémem, s nímž je nutno se při informační analýze vyrovnat, je opakování týchž znalostí v různých formátech.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-18]. urn:nbn:cz:ik-11872. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11872

automaticky generované reklamy
registration login password