Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Audit internetové prezentace na příkladu konkrétní společnosti 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 10.035 x 2
Automatizace knihoven 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.257 x 1
Automatizace knihovnických procesů '99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.492 x 0
Automatizace knihovnických procesů již podesáté 2005, ročník 9, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.037 x 0
Automatizace knihovnických procesů po osmé 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.018 x 0
Automatizace knihovnických procesů podeváté 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.894 x 0
Automatizace knihovnických procesů pojedenácté 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.258 x 0
Automatizace v knihovnách České republiky 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 12.679 x 0
Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 10.585 x 0
Autoři, knihovny, věda, právo i etika v době internetu 2012, ročník 16, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.712 x 0
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.624 x 0
Autorka lékařského sloupku Ikara v bílém 2001, ročník 5, číslo 9 Z knihovnických salónů 5.870 x 0
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 15.282 x 1
Autorské právo v praxi 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.196 x 3
Autorské právo v praxi III. 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.558 x 0
Až je nám zloděje líto 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.664 x 0
Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 28.070 x 1
Balada o domácím modemu a jednom telekomunikačním operátorovi 2000, ročník 4, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.217 x 0
Balada o domácím modemu a jednom telekomunikačním operátorovi 2. část 2000, ročník 4, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.190 x 0
Barcamp Hradec Králové 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.878 x 0

Stránky

registration login password