Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Digitální knihovny v praxi 1998, ročník 2, číslo 7 Recenze 9.240 x 0
Encyklopedie Britannica vsadila na web, aby přežila v 21. století 1998, ročník 2, číslo 7 Elektronické publikování 9.119 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1998, ročník 2, číslo 7 Ikaros doporučuje 4.556 x 0
Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 5.580 x 0
Není všechno informace, co se třpytí 1998, ročník 2, číslo 6 Informační věda 6.270 x 1
L@SER zprostředkovává přístup k odborným elektronickým časopisům 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.464 x 0
Výzvy mediální společnosti 1998, ročník 2, číslo 6 Informační věda 6.683 x 1
Internet v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 1998, ročník 2, číslo 6 Knihovny v Síti 5.407 x 0
Svoboda informací jako téma informační politiky 1998, ročník 2, číslo 6 Informační politika 11.420 x 0
Jak lvové bijeme o vrata knihoven... 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.940 x 0
Problematika elektronických periodik na Internetu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 6.777 x 0
Elektronické knihkupectví s otazníky 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 7.360 x 1
WWW není jen HTML aneb Co by měl také umět autor domovských stránek II. 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 6.621 x 0
Škola jako informační instituce 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.510 x 0
WWW prezentace jako nástroj online marketingu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 9.376 x 0
Tajení veřejných informací úřady by měla nastat přítrž 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.563 x 0
Politické strany vedou kampaň také na webu 1998, ročník 2, číslo 6 Elektronické publikování 5.382 x 0
Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.414 x 0
Knihovničtí "oskaři" zůstali ve skříni aneb Vítězní studenti se promění v medvědy 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.744 x 0
Experiences with Usenet II 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 6.243 x 0

Stránky