Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit sestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 3 Ikaros doporučuje 4.280 x 0
Reflektuje teorie informace a komunikace dostatečně na zvýšený zájem společenských věd o semiotické a komunikační aspekty života 1999, ročník 3, číslo 3 Informační věda 11.232 x 0
Situace v oblasti public relations v českých knihovnách 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 7.104 x 0
The University of North Carolina School of Information and Library Science 1999, ročník 3, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.811 x 0
Dva roky Integrované virtuální knihovny STK 1999, ročník 3, číslo 3 Knihovny v Síti 5.999 x 5
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 5.324 x 0
Končí skutečně Gutenbergova galaxie? 1999, ročník 3, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 8.082 x 1
Fulltextové aspekty elektronického publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 4.727 x 0
Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu" 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 8.433 x 2
Databázové programy pro zpracování historických fondů 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 8.852 x 0
Jak se žije Ústřední knihovně po roce od znovuotevření ... 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 5.696 x 1
eCity = vítězství technokracie nad kyber(demo)kracií 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 6.346 x 1
Městská knihovna po roce od znovuotevření 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 4.707 x 1
Stránky, které mohou přijít vhod 1999, ročník 3, číslo 4 Z Ikarových záložek 5.577 x 0
SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 6.782 x 0
Co vyšlo... v březnu 1999 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 9.347 x 1
Jsou hesla kartotéky knihovny AV ČR skutečně autoritami? 1999, ročník 3, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.068 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 4.399 x 1
Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.891 x 0
Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.051 x 2

Stránky