Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v březnu 1999

Čas nutný k přečtení
15 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v březnu 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E F H I K L M N O P R S T U V Z

Anglicko-český právnický slovník / Milena Bočánková …[et al.] - Praha : Linde, 1999. - 797 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-158-8 (brož.) : 200 Kč


Čado - tajemství čajového obřadu. - 2. vyd. - Bratislava : CAD Press, 1999. - 160 s., il. - (Světové duchovní proudy ; sv. 42)
ISBN 80-85349-26-4 (brož.) : 100 Kč

Přehledná historie čaje a úvod do filosoficko-estetických aspektů čajového obřadu a jeho význam v kontextu japonské kultury a zenového buddhismu. Součástí spisu je Kniha o čaji Kakuzo Okakury a studie Tajné čajové recepty z Macaa.


Černá kniha komunismu : zločiny, teror, represe / zprac. Stéphane Courtois …[et al.] ; z francouzského originálu přeložil Filipe Serrano …[et al.] ; z ruského originálu přeložil Libor Dvořák ; předmluvu napsal Karel Bartošek ; doslov napsal Pavel Ouředník ; bibliografii sestavil Oldřich Tůma ; rejstřík sestavil Jaromír Zelenka. - Praha : Paseka, 1999. - 2 sv., fotogr. ; 25 cm. - Rejstřík. - Bibliografie
ISBN 80-7185-196-5 (soubor) : 760 Kč

Obsahuje:
Díl 1. 407 s. - ISBN 80-7185-194-9 (váz.)
Díl 2. 311 s. - ISBN 80-7185-195-7 (váz.)

Kniha o tragédii světových rozměrů vychází více než 80 let po bolševickém převratu. Její vydání umožnilo otevření četných, ještě donedávna tajných archivů. Autoři mapují situaci v jednotlivých zemích a vyvozují bilanci zločinů spáchaných pod heslem komunismu.


Česká ekonomika na prahu 21. století / Slavoj Czesaný ; předmluvu napsal Milan Žák. - Praha : Profess, 1998. - 140 s. ; 22 cm. - (Poradce controllingu)
ISBN 80-85235-53-6 (brož.) : 190 Kč

Záměrem publikace je přispět do diskuse na aktuální téma, jak dále pokračovat v rozvíjení ekonomické transformace v ČR.


Česká republika v NATO / edit. Dobroslav Matějka, Kateřina Piró, Kateřina ; úvod napsal Václav Havel. - Praha : Česká atlantická komise : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 100 s. ; 19 cm
ISBN 80-85864-60-6 (Ústav mezinárodních vztahů)

Jednotící myšlenka všech příspěvků sborníku vyjadřuje věta: "Vstupem České republiky do NATO končí jen jedna etapa, další, ještě důležitější, začíná...". Kniha je doplněna textem Ratifikačního dokumentu České republiky, Severoatlantické smlouvy a Rozkazu prezidenta České republiky č. 1.


Dějiny americké armády / Maurice Matloff ; z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková. - Praha : Baronet : Knižní klub 1999. - 751 s., mapy ; 21 cm
ISBN 80-7214-171-6 (Baronet) : ISBN 80-7176-962-2 (Knižní klub) : 399 Kč

Fundovaně napsaná publikace zachycuje dějiny americké armády od samých začátků po dnešní dobu. Mapuje dějiny od války za nezávislost přes válku s Mexikem, I. a II. světovou válku, Vietnam až po operaci Pouštní bouře.


Dějiny umění. Díl 3 / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložili Libuše Macková, Jan Schejbal, Hana Stašková ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 1998. - 333 s., il. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7176-866-9 (3. díl) : ISBN 80-7176-764-6 (soubor) : 699 Kč

Proslulá encyklopedie dějin umění významného katalánského uměnovědce. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Třetí svazek je věnován období od prvních staletí našeho letepočtu až po rozkvět románského umění v Evropě a pozdní projevy umění byzantského.


Dějiny výtvarného umění / Alois Bauer. - Olomouc : Rubico, 1998. - 288 s. ; 23 cm
ISBN 80-85839-25-3 (brož.) : 159 Kč

Chronologická učebnice dějin výtvarného umění od pravěku až po současnost. Zdroj informací pro všechny milovníky umělecké tvorby a pro studenty výtvarné výchovy.


Digitization of Rare Library Materials : memoriae mundi series Bohemica 1999. - Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome Praha, 1999. - 1 elektronický optický disk
650 Kč. - 500 Kč (pro knihovny)


Dívčí válka s ideologií : klasické texty angloamerického feministického myšlení / edit. Libora Oates-Indruchová. - Praha : SLON, 1998. - 304 s. ; 20 cm. - (Studijní texty ; sv. 18)
ISBN 80-85850-67-2 (brož.) : 245 Kč

Čtrnáct textů z feministické teorie, politické filozofie, filozofie vědy, antropologie, kulturní, filmové a literární teorie, sociolingvistiky a psychoanalýzy představuje počátky feministického myšlení v těchto disciplínách, s těžištěm v 70. a na počátku 80. let tohoto století.


Dva tisíce let dějin církve / Roland Fröhlich ; z německého originálu přeložili Ondřej Bastl, Tomáš Bastl. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 303 s. ; 20 cm. - (Teologie). - Rejstřík
ISBN 80-7021-268-3 (váz.) : 274 Kč

Hlavní duchovní a kulturní etapy dějin křesťanství jsou úzce spojeny s dějinami Evropy. Autor se zabývá základními otázkami církevně-politickými, spirituálními a pastoračními. Výklad doprovázejí ucelené ukázky historických pramenů, v češtině běžně nedostupných.


Dvanáct století naší architektury / Miloslav Pojsl, Vladimír Londin. - Olomouc : Olomouc, 1998. - 203 s. ; 21 cm. - Bibliografie
ISBN 80-7182-060-1 (váz.)

Kniha na vybraných památkách dokumentuje vývoj architektury na území ČR.


Encyklopedie řádů a vyznamenání. - 2. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 240 s., il. + bar. příl. ; 20 cm
ISBN 80-85983-71-0 (váz.) : 250 Kč

Úvodní část popisuje vývoj řádů a vyznamenání od starověku až po záslužné řády moderní doby, vysvětluje organizaci řádů, způsob jejich udělování a nošení platný i pro dnešek. Abecedně řazená část přináší podrobný přehled řádů a vyznamenání udělovaných v jednotlivých státech do roku 1918 a výběrově i ve 20. století.


Encyklopedie starověkého Předního východu / Jiří Prosecký. - Praha : Libri, 1999. - 447 s., il. + bar. příl. ; 27 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85983-58-3 (váz.) : 650 Kč

Abecedně řazená hesla se zabývají osobnostmi, včetně biblických, dějinami, národy a kmeny, náboženstvím a mytologií, literaturou a písmem, vědou a technikou a dalšími reáliemi. Slovník zahrnuje oblast od Malé Asie a Palestiny po Indii, od Arabského poloostrova po Střední Asii, a to od nejstarších dob po dobytí oblasti Alexandrem Velikým.


Euro : postup a důsledky zavádění nové měny pro banky, podniky a občany / Slavoj Czesaný. - Praha : Profess, 1998. - 94 s. ; 17 cm
ISBN 80-7259-000-6 (brož.) : 79 Kč

Komplexní informace k otázkám přípravy a přechodu na měnu Euro. Publikace osvětluje historii a podstatu projektu měnové unie,fáze její výstavby, úlohy Evropské centrální banky, objasňuje předpokládanou roli Eura v mezinárodních financích. Všímá si také etap této nové měny v ČR.


Formální úprava diplomové práce / Jana Kapounová. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 20 s. ; 21 cm
ISBN 80-7042-141-X (brož.) : 10 Kč

Příručka seznamuje se základními typografickými pravidly pro zpracování čistopisu práce.


Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb / Jarmila Burgetová, Anna Machová. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1998. - 81 s. ; 30 cm. - (Informační zdroje ; sv. 9)
ISBN 80-86249-00-X (brož.)


Historický atlas měst České republiky. Svazek 5. Hradec Králové / úvod napsali Eva Semotanová, Jan Smetana, Josef Žemlička. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1998. - 8 s., il., mapy
ISBN 80-85268-52-3 (brož.) : 340 Kč

Další svazek atlasu, který je součástí celoevropského projektu historických atlasů měst, mapuje historii jednoho z městských center východních Čech.


Historie a antologie starší slovenské literatury / Milan Kopecký. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 158 s. ; 24 cm
ISBN 80-210-1921-2 (brož.) : 186 Kč

Skriptum je určené posluchačům FF, na nichž se realizuje oborové studium slovenštiny a posluchačům FF a PeF jako učební text k přednášce a semináři ze slovenské literatury.


Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi / Jan Slavík. - Praha : Portál, 1999. - 190 s. ; 23 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7178-262-9 (brož.) : 175 Kč

O podobě školního hodnocení, které by děti pomáhalo motivovat, se vedou spory řadu let. Publikace je komplexním a vyváženým přehledem teoretických východisek i nových metod hodnocení žáků. Autor uvádí nejdůležitější požadavky na dobré hodnocení a nabízí konkrétní náměty, jak teoretické poznatky ihned převést do každodenní praxe.


Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů / J. C. Cooper ; přel. Allan Plzák. - Praha : Mladá fronta, 1999. - Nestr., il.
ISBN 80-204-0761-8 (váz.)

Autorka osvětluje v téměř 1500 heslech nesmírnou rozmanitost symbolů pocházejících z různých kulturních okruhů a tvořících mezinárodní jazyk přesahující komunikační hranice.


Internet : jak hledat a najít / Jiří Brázda. - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 136 s. ; 21 cm
ISBN 80-7169-701-X (brož.) : 99 Kč

Přehled vyhledávacích nástrojů pro každý z druhů informací, které může uživatel na Internetu hledat, dále nejrůznější způsoby hledání e-mailových adres, přehled vyhledávacích serverů. Toto vydání je též rozšířeno o nové služby a doplněno o slovníček základních pojmů.


ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje : revidované doporučení ISBD(CF): Mezinárodní bibliografický popis pro počítačové soubory / z anglického originálu přeložila, českými příklady opatřila Ludmila Celbová. - 2. revid. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1998. - VIII, 114 s. ; 30 cm
ISBN 80-7050-325-4 (brož.) : 110 Kč

Příručka pro popis elektronických dokumentů.


Kniha o sklípkových klenbách : k 500. výročí sklípkového klenutí v Evropě / Oldřich Rada, Milada Radová. - Praha : Jalna, 1998. - 384 s., fotogr. ; 33 cm
ISBN 80-901743-7-X (váz.) : 350 Kč

Kniha pojednává o klípkových klenbách - jejich konstrukci a rozšíření v Čechách, Německu, Polsku, Rakousku a dalších zemích Evropy.


Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). 1. díl. Dům a jeho lidé / Richard van Dülmen ; z německého originálu přeložil Martin Všetíček. - Praha : Argo, 1999. - 338 s. ; 21 cm. - (Každodenní život ; sv. 3). - Rejstřík
ISBN 80-7203-116-3 (váz.) : 298 Kč

Kniha se zabývá rodinným životem - "společenstvím domu" všech sociálních vrstev.


Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii / Robert Weinlich. - Olomouc : Alda, 1999. - 51 s., fotogr. ; 19 cm
ISBN 80-85600-57-9 (brož.)

Svazek obsahuje stručné životopisy všech laureátů Nobelovy ceny za ekonomii z let 1969 - 1998.


Lidové stavby : architektura českého venkova / Jiří Škabrada. - Praha : Argo, 1999. - 246 s., il. ; 31 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7203-082-5 (váz.)

Publikace se zabývá historií vesnických staveb, vesnic jako celku, problematikou ochrany vesnických památek a jejich souborů.


Lidská agrese a její souvislosti / Ivo Čermák ; předmluvu napsal Mojmír Svoboda. - Ždár nad Sázavou : Fakta, 1999. - 204 s. ; 21 cm
ISBN 80-902614-1-8 (brož.) : 184 Kč

Kniha pojednává o tématech souvisejících s agresivním jednáním člověka. Pozornost věnuje především psychologickým aspektům agrese, zkoumá vztahy k emocionálním a kognitivním složkám psychiky, zabývá se morálními souvislostmi agresivního chování.


Mikulov : město, ve kterém zpívají domy. - Mikulov : ARC, 1998. - 125 s., množství bar. fotogr. ; 33 cm. - Rejstřík
ISBN 80-86172-08-2 (váz.)

Kniha vypráví slovem i obrazem o kulturních i přírodních krásách jihomoravského města, které se významně zapsalo na stránky mnoha kronik.


Mytologie Řeků : příběhy héróů. Díl 2 / Karl Kerényi ; z německého originálu přeložil Jan Binder. - Praha : ISE-Oikoymenh, 1998. - 349 s. ; 20 cm. - (Oikúmené). - Poznámky. - Rejstřík
ISBN 80-86005-00-3 (brož.)

Jedinečná příručka "řecké mytologie pro dospělé". Autor v ní shrnul bezmála vše, co víme o starořeckých příbězích bohů a héróů.


Novinky v německém pravopisu / Eva Formánková, Miroslav Mašek. - Plzeň : Fraus, 1998. - 16 s. ; 21 cm
ISBN 80-7238-001-X (brož.) : 29 Kč


Osobnosti českého malířství / Vlasta Čiháková ; ilustrovali Ondřej Zahradníček, Tomáš Řízek. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1998. - 63 s. ; 29 cm. - (Odkaz)
ISBN 80-7200-274-0 (váz.) : 169 Kč

Životní osudy a malířské dílo nejvýznamnějších představitelů českého malířství počínaje Mistrem Theodorikem a konče žijícími mistry - Jiřím Kolářem, Janem Kotíkem, sestrami Válovými, Janem Boštíkem.


Papežové : život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II. / P. G. Maxwell-Sturart ; přeložily Marie Jungmannová a Romana Šonková. - Praha : Svoboda (servis), 1998. - 240 s., il., mapy ; 26 cm. - (H(istorica) ; sv. 1). - Rejstřík
ISBN 80-902300-3-2 (váz.)

Chronologicky seřazené biografie všech 266 papežů včetně 39 vzdoropapežů. Významné stavby a umělecká díla, časové osy s přehledy vlády jednotlivých papežů a důležitých událostí.


Personální management / Michael Armstrong. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 928 s. ; 24 cm
ISBN 80-7169-614-5 (brož.) : 986 Kč

Poučení o nezbytných teoretických východiscích personální práce. návod,jak tuto personální práci konkrétně provádět. Základní dílo pro personalisty a studenty vysokých škol.


Praha na dobových pohlednicích 1861 - 1930 / Edmund Orián ; předmluvu napsal Zdeněk Míka. - Praha : Belle Epoque, 1998. - 270 s. + 3 volné příl. ; 27 cm
ISBN 80-86214-00-1 (váz.) : 1650 Kč

Unikátní soubor dobových pohlednic vypovídajících o architektonických proměnách Prahy, především Hradčan, Malé Strany, Starého Města, Židovského města - Josefova, Nového Města a Vyšehradu v období let 1886 - 1930.


Přehled psychologie / Hans Kern …[et al.] ; z německého originálu přeložila Magdalena Machátová. - Praha : Portál, 1999. - 296 s.
ISBN 80-7178-240-8 (váz.) : 259 Kč

Přehledné kompendium oboru psychologie.


Rukopisné fondy archivů v České republice : průvodce po rukopisných fondech v České republice. 2. díl / edit. Marie Tošnerová. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1998. - 340 s., il. - (Studie o rukopisech. Monographia)
ISBN 80-902464-2-7 (brož.) : ISSN 0585-5691 : 124 Kč

Celkový orientační přehled dochovaných rukopisů literární, vědecké nebo dokumentační povahy, uložených v archivech Čech, Moravy a Slezska, vzniklých před r. 1850; soupis je abecedně řazen podle měst, v nichž jsou archivy usídleny, a každé heslo obsahuje základní informace o archivu, obsahu a vymezující dataci uložených rukopisů a o příslušné literatuře.


Sionismus / Alexandre Reiter ; ilustrovala Lucie Kallusová ; z francouzského originálu přeložil Michael P. Škorpil. - Praha : Sborový dopis, 1998. - 28 s. ; 21 cm
(brož.) : 30 Kč

Kniha popisuje historické předpoklady a souvislosti, které vedly ke vzniku moderního sionistického hnutí.


Sionismus a stát Izrael : historický nástin / Michael Krupp ; z německého originálu přeložil Marek Zikmund. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 242 s. ; 21 cm. - (Moderní dějiny ; sv. 1). - Rejstřík
ISBN 80-7021-265-9 (váz.) : 198 Kč

Podrobné dějiny židovského národního sebeuvědomění, které později vedly k založení státu Izrael. Kniha seznamuje s mnoha v češtině dosud nevydanými dokumenty; vychází v roce 50. výročí vzniku samostatného státu Izrael.


Slovník českého práva / Zdeněk Madar. - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 2 sv. ; 23 cm
ISBN 80-7201-150-2 ([soubor]) : 1480 Kč

Obsahuje:
Díl 1. A - O. - 923 s.
Díl 2. P - Z. - S. 924-1781

Výkladový slovník podle stavu práva k 1. 1. 1999.


Sociální deviace dětí a mládeže / Helena Záškodná. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 94 s. ; 30 cm
ISBN 80-7042-519-9 (brož.)

Určeno posluchačům denního a distančního studia.


Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata / Stanislav Hubík ; předmluvu napsal Jan Keller. - Praha : SLON, 1999. - 224 s. ; 21 cm. - (Základy sociologie). - Rejstřík
ISBN 80-85850-58-3 (brož.) : 119 Kč

Kniha předkládá českému čtenáři první souhrnnou informaci o základních koncepcích sociologie vědění, které krystalizovaly od 40. let minulého století do současnosti. Vychází z otázek a problémů poprvé tematizovaných mysliteli poloviny 19. století (K. Marx, W. Dilthey aj.) a sleduje, jak promýšlení těchto témat inspirovalo klasiky disciplíny M. Schelera, K. Mannheima a A. Schutze. Práce podává rovněž přehled o proměnách v teoretických východiscích, metodologiích i v argumentaci sociologie vědění 70. a 80. let a ukazuje, co se s klasickým odkazem děje v hlavách postmodernistů.


Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník / Jaroslav Kučera. - Ostrava : Montanex, 1999. - 160 s. ; 15 cm
ISBN 80-7225-005-1 (brož.) : 82 Kč


Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu / Jaroslav Šedivý. - Praha : Volvox Globator, 1999. 185 s. ; 21 cm
ISBN 80-7207-217-X (váz.)

Odborná publikace o zrodu duchovního vojenského rytířského řádu - řádu Teplářů nejprvě v Jeruzalémském království a pak i v dalších třech křižáckých státech.


Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail ; z anglického originálu přeložil Jan Jirák, Marcel Kabát ; předmluvu napsal Jan Jirák. - Praha : Portál, 1999. - 447 s. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7178-200-9 (váz.) : 399 Kč

Publikace probírá hlavní oblasti teorie a fungování masových médií. Je určena psychologům, pedagogům, odborníkům sociálních oborů, ekonomům, novinářům, manažerům v oblasti marketingu a reklamy.


VRML - tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 204 s. ; 24 cm
ISBN 80-7169-643-9 : 195 Kč

VRML - nástroj na modelování interaktivních trojrozměrných světů s množstvím objektů i s několika nezávislými zvukovými zdroji. Kniha je určena jak široké, tak odborné veřejnosti se zájmem o Internet.


Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka 1996. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1998. - 461 s. ; 21 cm
ISBN 80-7212-056-5 (brož.)

Ročenka je pracovní pomůckou ke stejnojmenné databázi obsahující 15 306 záznamů.


Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie / úvod napsali Yvonne Strecková, Jiří Patočka. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 318 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-1904-2 (Masarykova univerzita) : 124 Kč

Výklad textů dokumentů. Skriptum pro studenty MU a VŠE.


Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmí / Vlasta Karásková. - 2. vyd. - Ostrava : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 55 s. ; 30 cm
ISBN 80-7067-938-7 (brož.)

Skripta určená studentům FTK a PdF UP.


Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje, teologie, filosofie, mystika / Kurt Schubert ; z německého originálu přeložil Zdeněk Slabý. - 2. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 285 s. ; 21 cm. - (Světová náboženství)
ISBN 80-7021-303-5 (váz.) : 169 Kč

Autor seznamuje čtenáře s izraelskými dějinami od jejich počátků až do našeho století a všímá si všech významných témat židovského náboženství.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F H I J K L M N P R S U V Z


angličtina
Anglicko-český právnický slovník
Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník

architektura
Dvanáct století naší architektury
Kniha o sklípkových klenbách
Lidové stavby

archivnictví
Digitization of Rare Library Materials
Rukopisné fondy archivů v České republice

bibliografie
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí

buddhismus
Čado - tajemství čajového obřadu

Česká republika
Česká ekonomika na prahu 21. století
Česká republika v NATO
Historický atlas měst České republiky
Lidové stavby
Mikulov
Rukopisné fondy archivů v České republice

dějiny literatury
Historie a antologie starší slovenské literatury

dějiny umění
Dějiny umění. Díl 3
Dějiny výtvarného umění
Dvanáct století naší architektury

ekonomika
Česká ekonomika na prahu 21. století
Euro
Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii

encyklopedie
Encyklopedie řádů a vyznamenání
Encyklopedie starověkého Předního východu
Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů

Evropská unie
Euro
Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie

feminismus
Dívčí válka s ideologií

filozofie
Čado - tajemství čajového obřadu

francouzština
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb

historie
Černá kniha komunismu
Dějiny americké armády
Dva tisíce let dějin církve
Dvanáct století naší architektury
Encyklopedie řádů a vyznamenání
Encyklopedie starověkého Předního východu
Historický atlas měst České republiky
Kniha o sklípkových klenbách
Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století)
Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii
Mytologie Řeků
Osobnosti českého malířství
Papežové
Praha na dobových pohlednicích 1861 - 1930
Rukopisné fondy archivů v České republice
Sionismus
Sionismus a stát Izrael
Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu
Židovské náboženství v proměnách věků

Hradec Králové
Historický atlas měst České republiky

informační technologie
Internet : jak hledat a najít

Internet
Internet : jak hledat a najít
VRML - tvorba dokonalých www stránek

Izrael
Sionismus a stát Izrael

judaismus
Sionismus
Sionismus a stát Izrael
Židovské náboženství v proměnách věků

knihovnictví
Digitization of Rare Library Materials
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb
ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje
Rukopisné fondy archivů v České republice

komunikace
Úvod do teorie masové komunikace

komunismus
Černá kniha komunismu

křesťanství
Dva tisíce let dějin církve
Papežové
Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu

lingvistika
Novinky v německém pravopisu

logistika
Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník

malířství
Osobnosti českého malířství

management
Personální management

masová média
Úvod do teorie masové komunikace

Mikulov
Mikulov

mytologie
Encyklopedie starověkého Předního východu
Mytologie Řeků

náboženství
Dva tisíce let dějin církve
Encyklopedie starověkého Předního východu
Mytologie Řeků
Papežové
Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu
Židovské náboženství v proměnách věků

NATO
Česká republika v NATO

němčina
Novinky v německém pravopisu

Nobelova cena
Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii

pedagogika
Hodnocení v současné škole
Sociální deviace dětí a mládeže
Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmí

Praha
Praha na dobových pohlednicích 1861 - 1930

právo
Anglicko-český právnický slovník
Slovník českého práva

psychologie
Lidská agrese a její souvislosti
Přehled psychologie
Sociální deviace dětí a mládeže
Úvod do teorie masové komunikace
Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmí

rukopisy
Digitization of Rare Library Materials
Rukopisné fondy archivů v České republice

skripta
Formální úprava diplomové práce
Sociální deviace dětí a mládeže
Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie
Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmí

slovníky
Anglicko-český právnický slovník
Francouzsko-český a česko-francouzský slovník odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb
Slovník českého práva
Stručný anglicko-český, česko-anglický logistický slovník

sociologie
Dívčí válka s ideologií
Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století)
Sociální deviace dětí a mládeže
Sociologie vědění
Úvod do teorie masové komunikace

software
VRML - tvorba dokonalých www stránek

školství
Hodnocení v současné škole

učebnice
Formální úprava diplomové práce
Úvod do teorie masové komunikace

USA
Dějiny americké armády

urbanismus
Lidové stavby

vojenství
Česká republika v NATO
Dějiny americké armády

výpočetní technika
Internet : jak hledat a najít
VRML - tvorba dokonalých www stránek

výtvarné umění
Dějiny výtvarného umění
Osobnosti českého malířství
Praha na dobových pohlednicích 1861 - 1930

vzdělávání
Formální úprava diplomové práce

životní prostředí
Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředíPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 9-13 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v březnu 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10333. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10333

automaticky generované reklamy
registration login password