Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Rozhovor s Ilonou Trtíkovou a Věrou Pileckou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.691 x 3
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.800 x 0
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.952 x 2
Rozhovor s Jane Burke 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.723 x 0
Rozhovor s Jiřím Trávníčkem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.523 x 0
Slavnostní večer AiP a vyhlášení cen INFORUM 2011 2011, ročník 15, číslo 5/2 Společenský program 4.270 x 3
Konference INFORUM 2011 obrazem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Fotogalerie 5.233 x 1
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.355 x 3
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 2.878 x 1
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.562 x 1
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání (Greg R. Notes) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.276 x 0
Zahájení konference (Hana Mikovcová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 4.194 x 1
Jak se učinit nepostradatelným (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.091 x 1
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.601 x 0
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.666 x 2
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.487 x 1
Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.282 x 1
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková) Trendy a novinky I. 3.196 x 0
Pomáháme vědcům znovu objevovat knihovní fondy (Paul Day) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.391 x 1
Podpora českého vědeckého výzkumu a jeho managementu s využitím nástrojů SciVal firmy Elsevier (Piotr Golkiewicz) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.573 x 3

Stránky