Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Rozhovor s Milanem Talichem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.857 x 1
Rozhovor se Zuzanou Helinski 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.936 x 1
Rozhovor s Ilonou Trtíkovou a Věrou Pileckou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.746 x 1
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.858 x 0
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.996 x 1
Slavnostní večer AiP a vyhlášení cen INFORUM 2011 2011, ročník 15, číslo 5/2 Společenský program 4.333 x 1
Konference INFORUM 2011 obrazem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Fotogalerie 5.291 x 0
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 2.919 x 1
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.421 x 1
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.657 x 1
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.614 x 1
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání (Greg R. Notes) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.320 x 1
Zahájení konference (Hana Mikovcová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 4.303 x 1
Jak se učinit nepostradatelným (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.144 x 1
Podpora českého vědeckého výzkumu a jeho managementu s využitím nástrojů SciVal firmy Elsevier (Piotr Golkiewicz) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.630 x 0
Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.157 x 1
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.729 x 0
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.576 x 3
Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 2.324 x 0
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková) Trendy a novinky I. 3.272 x 2

Stránky

registration login password