Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih (John Tsihlis)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih (John Tsihlis)

0 comments
Autoři: 

John Tsihlis

John Tsihlis ze společnosti ProQuest uvedl, že na zpřístupňování knih spolupracují s řadou knihoven. Zmínil také osobnost Eugena Powera, který již před druhou světovou válkou zahájil práci na mikrofilmování starých tisků. Důležitost mikrofilmování vzrostla právě v souvislosti s druhou světovou válkou.

Do konce 18. století vznikly miliony knih, přičemž databáze Early European Books pokrývá pouze malou část knih z tohoto období. Jako pilotní knihovny byly do projektu EEB byly zařazeny Královská knihovna (The Royal Library) v Kodani a Národní centrální knihovna ve Florencii (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).

Model spolupráce je založen na myšlence, že firma ProQuest financuje tvorbu digitálních souborů a metadat, přičemž k těmto datům je v zemi, z níž daná kniha pochází, přístup zdarma. Skenování je realizováno přímo z originálů, nikoliv z mikrofilmů. Jsou skenovány všechny stránky knih a velká pozornost je věnována bezpečné práci s knihami při skenování. Produkty digitalizace jsou následně předány knihovně, která poskytla originál pro digitalizaci.

V rámci spolupráce s Královskou knihovnou v Kodani bylo v roce 2009 zpřístupněno 2 600 knih, v rámci spolupráce s florentskou knihovnou bylo v roce 2010 zpřístupněno 3 000 knih. Nedávno byla zahájena spolupráce s Národní knihovnou Nizozemska a je také připravována spolupráce s knihovnou Wellcome.

Co se týká uživatelského rozhraní, přednášející zmínil mj. využití tezauru CERL (Consortium of European Research Libraries), který velmi usnadňuje vyhledávání.

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Early European Books: Spolupráce při zajištění online přístupu do vzácných knih (John Tsihlis). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2020-09-19]. urn:nbn:cz:ik-13672. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13672

automaticky generované reklamy
registration login password