Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 7.764 x 9
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.404 x 9
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 20.934 x 0
Ve Štětí velká voda zničila tisíce knih 2003, ročník 7, číslo 5 Český Fénix 5.112 x 0
Srpnová povodeň 2002 a Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd České republiky 2003, ročník 7, číslo 7 Český Fénix 7.081 x 0
Povodeň 2002 v Knihovně MFF UK 2003, ročník 7, číslo 11 Český Fénix 7.260 x 0
Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám 2003, ročník 7, číslo 8 Český Fénix 5.479 x 0
Knihovna Národního muzea a povodeň v Terezíně v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 9 Český Fénix 10.210 x 2
Draze zaplacené zkušenosti jihočeských knihovníků 2004, ročník 8, číslo 1 Český Fénix 6.993 x 2
Archeologický ústav Akademie věd České republiky a povodeň v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 6 Český Fénix 8.372 x 1
Knihovna Fakulty sociálních věd UK a srpnové povodně 2002 2003, ročník 7, číslo 12 Český Fénix 8.762 x 2
Knihy vzkříšené 2004, ročník 8, číslo 9 Český Fénix 8.615 x 2
Povodeň a knihovny po půl roce 2003, ročník 7, číslo 2 Český Fénix 5.732 x 0
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy rok po povodni 2002 2003, ročník 7, číslo 10 Český Fénix 7.863 x 1
Muzeum družstevnictví a knihovna po povodni v roce 2002 2004, ročník 8, číslo 2 Český Fénix 6.356 x 1
Povodně a Městská knihovna Kralupy nad Vltavou 2003, ročník 7, číslo 3 Český Fénix 9.349 x 0
Povodňové ztráty v knihovně DAMU 2004, ročník 8, číslo 3 Český Fénix 6.055 x 1
Povodně v Husově knihovně v Modřanech 2003, ročník 7, číslo 4 Český Fénix 6.695 x 0
Databáze elektronických seriálů 2002, ročník 6, číslo 3 Elektronické seriály 6.866 x 2
Konsorcia pro nákup elektronických seriálů (a nejen seriálů) 2002, ročník 6, číslo 6 Elektronické seriály 6.485 x 0

Stránky