Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 17.985 x 0
Dvojí tvář vedoucího ÚISK FF UK odhalena 2008, ročník 12, číslo 13 Aféry 9.004 x 0
Legislativní úpravy přístupnosti a metodiky tvorby přístupných webových dokumentů 2006, ročník 10, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 10.933 x 0
Pan Brožerfield prodává databáze 2003, ročník 7, číslo 13 Odhalení 4.900 x 0
Ze skauta ředitelem Albertiny 2001, ročník 5, číslo 7 Rozhovor 6.569 x 0
Povodňové ztráty v knihovně DAMU 2004, ročník 8, číslo 3 Český Fénix 6.056 x 0
Evropský seminář CERTIDoc 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.462 x 0
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 2. část 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 3.203 x 0
Vaše reakce na Silvestrovské číslo 2000, ročník 4, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.304 x 0
Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí 2012, ročník 16, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.493 x 0
Automatizace knihoven 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.173 x 0
Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů (Russell Bailey) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.195 x 0
Několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu 2002, ročník 6, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.200 x 0
Nejlesnatější knihovna České republiky 2004, ročník 8, číslo 13 Ze života knihoven 4.692 x 0
DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů (Jan Hutař) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 6.571 x 0
Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.341 x 0
Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 6.409 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 13.363 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.402 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.635 x 0

Stránky