Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 19.199 x 8
Aprílový výběr 2019 2019, ročník 23, číslo 4 Informační přesahy 2.232 x 8
Vyhledávače jako nástroje pro měření sémantické podobnosti a vzdálenosti slov 2010, ročník 14, číslo 6 Informační věda 10.315 x 8
Úloha Centra pre transfer technológií pri ochrane duševného vlastníctva vytvoreného na Žilinskej univerzite v oblasti dopravy 2019, ročník 23, číslo 4 Výzkumná činnost 1.214 x 8
New Media Inspiration 2018 2019, ročník 23, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.056 x 7
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 13.240 x 7
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 43.612 x 7
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 28.434 x 7
Vzácné staré mince a jejich hodnota 2015, ročník 19, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 23.220 x 7
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 13.993 x 7
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.503 x 7
Elektronické dodávání dokumentů v ČR 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 7.469 x 7
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 22.069 x 6
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 13.241 x 6
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.778 x 6
Tajemství mincí za vlády Přemyslovců a Lucemburků 2016, ročník 20, číslo 5 Informační přesahy 4.636 x 6
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty - 2. část 2019, ročník 23, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 1.327 x 6
Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních 2014, ročník 18, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 9.055 x 6
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 24.944 x 6
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 23.424 x 6

Stránky