Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nad novými Dějinami Slovenské akademie věd 2014, ročník 18, číslo 10 Recenze 4.876 x 5
Diskuse o médiích, hoaxech a fenoménu "fake news" 2017, ročník 21, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.917 x 5
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 13.310 x 5
40. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 20. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.113 x 5
Jehličkovo ministerstvo hledá nové knihovníky, zájem není 2008, ročník 12, číslo 13 Ze života knihoven 15.206 x 5
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 17.044 x 5
Informační zdroje a celoživotní vzdělávání (Jiří Potáček) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 4.499 x 5
Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.828 x 5
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 12.987 x 5
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.992 x 5
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 17.753 x 5
O Internetu a lidech 1998, ročník 2, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.760 x 5
V bruntálské knihovně 2005, ročník 9, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 8.111 x 5
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 9.700 x 5
Sympozium „Přechod na MARC21“ 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 10.908 x 5
CodeWeek 2017 2017, ročník 21, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.565 x 5
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 17.384 x 5
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 13.282 x 5
Projekt KT-DigiCult-Bg: digitalizace kulturního a vědeckého dědictví v Bulharsku (Nikola Ikonomov, Milena Dobreva) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 5.716 x 5
Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn 2014, ročník 18, číslo 12 Internet & Informační společnost 5.024 x 5

Stránky

registration login password