Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nová generace služeb pro elektronické knihy na Internetu - Safari Tech Books Online (Barry Smith) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické knihy: hrozba, nebo doplněk tradičních dokumentů? 6.039 x 1
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.495 x 1
Nahradí jediná „poslední kniha„ všechny ostatní? 1998, ročník 2, číslo 9 Elektronické publikování 11.786 x 1
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 11.845 x 1
Americká knihovnická asociace a informační gramotnost 2002, ročník 6, číslo 10 Informační gramotnost 9.848 x 1
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.129 x 1
Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 9.435 x 1
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.626 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 2. část 2015, ročník 19, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 4.681 x 1
Naposledy o soutěži o Cybermiss 1998, ročník 2, číslo 5 Kyberfeministické okénko 6.228 x 1
Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 3.679 x 1
Skenování lístkových katalogů - zkušenosti knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 6.773 x 1
PARTSIP 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.218 x 1
Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2011, ročník 15, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 7.077 x 1
Literární mystifikace: když knihy nejsou tím, čím se zdají být 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 3.986 x 1
Kybernetické útoky a jednotlivé interpretace práva: Strategie USA v oblasti kybernetické bezpečnosti 2014, ročník 18, číslo 8 Právo v informační společnosti 6.168 x 1
Technologie sémantického webu 2011, ročník 15, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.617 x 1
Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.950 x 1
Internetové specifikace RFC, jejich repozitáře a funkce v systému standardizace internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 9.334 x 1
Studijní cesta českých knihovníků do Německa 2003, ročník 7, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.668 x 1

Stránky

registration login password