Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Bariéry ve využití počítačů 1998, ročník 2, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 11.375 x 2
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 12.832 x 2
Workflow v organizaci (Jan Mottl) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.435 x 2
Nad novými Dějinami Slovenské akademie věd 2014, ročník 18, číslo 10 Recenze 4.873 x 2
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 13.561 x 2
Online archivní databáze americké NARA 2004, ročník 8, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 6.488 x 2
Výsledky evropského průzkumu využívání veřejných knihoven 2013, ročník 17, číslo 8 Evropská unie a informační společnost 5.177 x 2
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.070 x 2
AiP expanduje do Finska! 2000, ročník 4, číslo 11 Informační průmysl 5.152 x 2
Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Digitální knihovny: brány do naší minulosti 3.991 x 2
Registr digitalizace CZ (Martin Lhoták) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění knihovních sbírek 5.392 x 2
Jak na měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně 2014, ročník 18, číslo 4 Výzkumná činnost 4.491 x 2
Konzumujte informace a nemluvte 2006, ročník 10, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 6.916 x 2
9. mezinárodní konference knihovnických konsorcií 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.046 x 2
Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.974 x 2
Skrytá pocta Jaroslavu Kuncovi 2015, ročník 19, číslo 13 Odhalení 3.091 x 2
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 12 Informační věda 9.392 x 2
Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK 2015, ročník 19, číslo 3 Odborné vzdělávání 5.473 x 2
Knihovní střípky z americké současnosti 2001, ročník 5, číslo 7 Informační politika 5.756 x 2
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.032 x 2

Stránky