Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
DIGIMON v Olomouci 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.896 x 1
Potulky knihami a časem 2012, ročník 16, číslo 2 Recenze 3.212 x 1
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 2011, ročník 15, číslo 7 Recenze 8.284 x 1
StaréMapy.cz – úspěšný příklad spolupráce knihoven s veřejností 2013, ročník 17, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 3.831 x 1
Srbové nezasklívají 2003, ročník 7, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.389 x 1
Dobro došli – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2009, ročník 13, číslo 9 Editorial 7.072 x 1
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 44.585 x 1
Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.243 x 1
European Web Archive - naděje pro evropské kulturní dědictví 2002, ročník 6, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.139 x 1
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 3.614 x 1
Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.453 x 1
Manuscriptorium - Rok poté (Stanislav Psohlavec) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Historické fondy v digitální době 3.790 x 1
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 2. část 2016, ročník 20, číslo 2 Výzkumná činnost 2.081 x 1
Jezuité - vojáci - knihovníci 1999, ročník 3, číslo 11 Knihovny v Síti 5.196 x 1
18. narozeniny, interakční design, wearables & nové technologie 2015, ročník 19, číslo 4 Editorial 2.461 x 1
Rozvoj čtenářských dovedností 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.312 x 1
Co vyšlo... v srpnu 2000 2000, ročník 4, číslo 7 Ikaros doporučuje 6.855 x 1
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2001 2002, ročník 6, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.855 x 1
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.951 x 1
Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení Verde - systému pro správu elektronických kolekcí (Jiří Pavlík) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické inf.zdroje a služby 6.048 x 1

Stránky

registration login password