Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - sekce "Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - sekce "Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví"

0 comments

Čtvrteční ráno se "Posluchárna D" na Vysoké škole ekonomické v Praze postupně zaplňuje příznivci lékařských informací. V nejbližších hodinách se zde uskuteční sekce "Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů ve zdravotnictví". Usedám, vytahuji program a již po několikáté chválím vynikající nápad organizátorů, umístit poznámkový blok přímo do programu – "díky, Elseviere, sponzore našich poznámek". Nyní se s vámi o ně podělím: Celým programem nás provázela dvojice zkušených moderátorek a během dopoledne nám své poznatky sdělovali tvůrci, zprostředkovatelé i uživatelé informací ve zdravotnictví.

Sekci odstartoval lékař z oddělení nukleární medicíny nemocnice ve Zlíně. Raketovým způsobem uvedl posluchače do oblasti telemedicíny. Názorně předvedl využití výpočetní a telekomunikační techniky v klinickém praxi lékaře – konkrétně v oblasti zobrazovacích metod. Prezentace byla velice zajímavá, ale bohužel značně rychlá.

Následoval příspěvek o vzniklém webu NADORY.CZ, který je zpracováván špičkovými plzeňskými onkology a je určen výhradně lékařům. Přednáška vyvolala živou a zajímavou diskusi o roli pacientských informací, kvalitě života i ekonomických podmínkách. Otevřela tak prostor pro další setkání na toto kontroverzní téma.

Další příspěvky se věnovaly zprostředkovávání informací, tedy parketou knihovníků a informačních specialistů. Byla zdůrazněna spolupráce lékaře a knihovníka v oblasti EBM (Evidence Based Medicine). Hovořilo se o spolehlivosti informací na Internetu a způsobech hodnocení jejich kvality. Že se jedná o skutečně diskutované a žhavé téma, potvrdily i výsledky výzkumu – v USA navštěvuje zdravotnické portály cca 75 % uživatelů Internetu.

Druhá část po přestávce byla věnována výhradně práci s placenými informačními zdroji na platformě OVID a SilverPlatter. Kolegyně z Olomouce uvedly své 5-ti leté zkušenosti s rešeršní činností na platformě OVID. Na příspěvek výborně navázala vynikající rešeršérka z Národní lékařské knihovny se srovnávací studií obou rešeršních systémů. Přednáška vyvolala diskusi i náměty pro společnost OVID Technologies, které prostředí je pro uživatele příjemnější a efektivnější. Zástupce OVID Technologies ve své závěrečné prezentaci ujistil publikum o další existenci i podpoře obou platforem a úsilí do budoucna vytvořit prostředí, které bude snoubit výhody obou současných systémů. Představil aktuální nabídku společnosti OVID – zahrnutí časopiseckých titulů nakladatelství Lippincott Williams and Wilkins do Journals@OVID. Členové OVID konzorcií v České republice měli možnost v uplynulých dvou měsících tuto novinku otestovat.

Věřím, že každý účastník této sekce si vybral zajímavou informaci, se kterou nyní odjíždí domů. Mě osobně velice potěšila skladba přednášejících – skutečně od autorů, přes zprostředkovatele v nekomerční i komerční sféře, až po koncové uživatele informací ve zdravotnictví. Ve srovnání s ostatními sekcemi na Inforu i zdejší přednášky potvrdily, že diskutovanou otázkou stále zůstávají rešeršní techniky na Internetu, hodnocení kvality vystavovaných informací a jejich důvěryhodnost.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STEJSKALOVÁ, Jitka. INFORUM 2003 - sekce "Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11361. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11361

automaticky generované reklamy
registration login password