Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Křišťálová Lupa 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.778 x 7
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 18.249 x 7
Návštěva Alexandrijské knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 10.497 x 7
Aprílový výběr 2014 2014, ročník 18, číslo 4 Informační přesahy 6.588 x 7
Interkulturní knihovnictví 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.767 x 7
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 18.746 x 7
Klementýnum - Dementýnum 2018 2018, ročník 22, číslo 6 Ze života knihoven 2.087 x 7
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 9.031 x 7
Publish, or perish? 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 27.042 x 7
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 8.638 x 7
Internet a hromadné sdělovací prostředky 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 11.964 x 7
Použití písmene P při popisu průběhu prázdninové praxe 2005, ročník 9, číslo 13 Ze života knihoven 6.258 x 7
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 42.608 x 7
O důležitosti nepořádku 2010, ročník 14, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 7.311 x 7
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 24.529 x 7
ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 7.096 x 7
Aprílový výběr 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Informační přesahy 2.628 x 7
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 24.261 x 6
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.812 x 6
Knihovník na filmovém plátně 2005, ročník 9, číslo 1 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 9.613 x 6

Stránky

registration login password