Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.385 x 0
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 8.694 x 0
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 3.797 x 0
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.478 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.192 x 0
Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.705 x 0
Znalostní technologie - teorie vs. praxe (Vilém Sklenák) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.690 x 0
Znalostní vyhledávání v katalozích Knihovny Akademie věd 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.002 x 0
Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.064 x 0
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 4.575 x 0
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 13.218 x 0
Zo života VPTAURKVSR 2004, ročník 8, číslo 13 Ze zákulisí 4.941 x 0
Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.583 x 0
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 9.290 x 0
Zpracování elektronických seriálů 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické seriály 5.725 x 2
Zpráva a dojmy z 10. ročníku konference ILDS v Singapuru 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.679 x 2
Zpráva o konferenci Znalosti 2003 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.208 x 0
Zpráva o Noci s Andersenem 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.830 x 0
Zpráva o průběhu veřejné debaty věnované eGovernmentu a základním registrům ve vztahu k ochraně osobních údajů 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.906 x 0
Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám 2003, ročník 7, číslo 8 Český Fénix 5.326 x 0

Stránky

registration login password