Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Název konference Inforum je plagiátem

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Název konference Inforum je plagiátem

2 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Investigativnímu oddělení naší redakce se podařilo šokující odhalení: název největší a nejvýznamnější odborné konference knihovníků a informačních pracovníků v České republice – tedy konference Inforum - je nepůvodní a pořadatel akce, firma Albertina icome Praha, s.r.o., jej zřejmě užívá protiprávně.

Tuto skutečnost dokládá nedávno (znovu)objevený časopis, který pod názvem Inforum a podnázvem časopis pro rozvoj a organizaci informační soustavy vycházel již v roce 1969. Tuto skutečnost lze snadno doložit faksimilem obálky časopisu:

inforum001.jpg


V letech 1962-1968 byl časopis vydáván pod názvem Bulletin technických a ekonomických informací a v roce 1969 byl přejmenován na již zmiňované Inforum. V témže roce přestal vycházet, resp. byl sloučen s časopisem Metodika a technika informací, později přejmenovaným na Československou informatiku. Za vydávání všech těchto periodik nesl odpovědnost tehdejší ÚVTEI.

"Jaký dopad mají tyto nově zjištěné skutečnosti na užívání názvu konference Inforum," zeptali jsme se našeho oblíbeného právního poradce, JUDr. ThDr. Miloně Chudoby:


Redakce: Pane doktore doktore, můžete nám tedy říci, jak by měla firma Albertina icome Praha tuto situaci řešit?

JUDr. ThDr. Chudoba: Tak za prvé, sice mám dva tituly, ale v oslovení prosím stačí jeden doktor. Za druhé, firma AiP má sice název Inforum registrován jako ochrannou známku, tedy ®, v jednom oboru ovšem není dle obchodního zákoníku možné užívat shodná jména či označení. Je zcela zjevné, že vámi objevený časopis užíval názvu Inforum dříve, a bohužel podle některých dodnes platných zákonů a vyhlášek se na tento název, přestože časopis jako takový zanikl, vztahuje ochrana dle původního práva z dob Rakouska-Uherska... pardon, chci říci z dob komunistického režimu.

Redakce: Dobře, ale co má tedy firma AiP dělat, pokud chce název užívat v souladu se zákonem?

JUDr. ThDr. Chudoba: Má pouze dvě možnosti: obrátit se na vlastníka původních práv, tedy ÚVTEI, či jeho právního nástupce s žádostí o dohodu, nebo název konference změnit.


S těmito informace od JUDr. ThDr. Chudoby jsme se obrátili na ředitele fy AiP, ing. Vladimíra Karena:

Redakce: Pane inženýre, jak bude Vaše firma reagovat na nastalou situaci?

Ing. Karen: Je to vskutku zapeklité, o existenci časopisu jsme netušili ani za mák.

Redakce: Nebyli jste sami, nevědí o něm ani katalogy Národní knihovny...

Ing. Karen: Tím hůře. Nicméně, první možnost navrhovaná doktorem Chudobou mi nepřipadá reálná – ÚVTEI zaniklo a vyhledat jeho právního nástupce je úkol srovnatelný s hledáním přebytků ve státním rozpočtu, které by mohly být použity na rozvoj školství a knihoven...

Redakce: Čeká nás tedy změna názvu konference?

Ing. Karen: Zřejmě ano. Nechceme název měnit příliš, ale zároveň chceme, aby byl jiný, proto jsme se inspirovali u českých a slovenských zákonodárců a jejich tzv. pomlčkové bitvy na začátku 90. let minulého století.

Redakce: Aha, zřejmě máte na mysli úpravu názvu Československa na Česko-Slovensko.

Ing. Karen: Přesně tak. V podstatě připadají do úvahy tři varianty...

Redakce: Počkejte, už tušíme: In-forum, Info-rum a Infor-um, je to tak?

Ing. Karen: Ano. Zvažujeme všechny možnosti, druhá z nich nám připadá nejvhodnější, protože by nám umožnila zapojit do sponzorství konference některé české i zahraniční likérky... Avšak nic zatím není definitivně rozhodnuto...

Redakce: Pane inženýre, děkujeme za cenné informace, vývoj kauzy budeme nadále sledovat a Vaší konferenci, ať již pod jakýmkoliv názvem, přejeme ještě mnoho ročníků.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Název konference Inforum je plagiátem. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 13 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11750. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11750

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

"ÚVTEI zaniklo a vyhledat jeho právního nástupce je úkol srovnatelný s hledáním přebytků ve státním rozpočtu..." - Pokud si dobře vzpomínám, ÚVTEI se přetransformoval v Národní informační středisko (NIS), později ÚSIS, dnešní ÚVIS.

Ani ÚVIS už neexistuje, zanikl 1.1.2003 a jeho kompetence přešly na tehdy nově zřízené Ministerstvo informatiky ČR. To ovšem slibuje ODS po vyhraných volbách zrušit, tak uvidíme, jak se celá kauza bude vyvíjet dál ;-)