Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Návštěva Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty

0 comments

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) nabídla naší knihovnické obci ve středu 27. dubna 2011 návštěvu Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty, které je součástí Úřadu městské části Praha – Kolovraty. Nabídku využilo sedm zájemců z našich knihovnických řad.

Knihovna funguje společně s infocentrem v prostorách, které byly zrekonstruovány v roce 2001 podle návrhu architekta Václava Maška. Knihovna působí velice příjemně a přívětivě na všechny návštěvníky; měla jsem dojem, že jsem v zahraniční knihovně skandinávského typu. Knihovna je středobodem nejrůznějších kulturních aktivit v Kolovratech pro všechny věkové kategorie, což dokládají i fotografie z naší návštěvy.

V roce 2009 získalo Infocentrum s knihovnou v Kolovratech ocenění , kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR již . Infocentrum s knihovnou v Kolovratech uspělo zejména díky skutečnosti, že od roku 2002 slouží jako knihovna, informační centrum, kulturní klub a zároveň galerie.

V souvislosti s významnými oceněními nelze nezmínit ještě . Tu získal , jehož součástí jsou i .

Kolektiv knihovny (čítající v současné době čtyři knihovnice a knihovníky, kteří reprezentují celkem 1,6 přepočteného úvazku) pořádá výstavy, literární večery, přednášky, koncerty a řadu dalších akcí, které by jen výčtem zabraly několik stránek. Podstatnou aktivitou je také vydávání čtvrtletníku a měsíčníku . Jejich šéfredaktorkou je vedoucí informačního centra a knihovny Blanka Oujezdská.

Vstup do budovy informačního centra

Pohled do interiéru

Informační pult

Panely užívané k výstavním účelům

Blanka Oujezdská, vedoucí Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty

Diskuse s účastníky exkurze

Jako bonus jsme si prohlédli místní kostel sv. Ondřeje. Prohlídka byla obohacena o výklad PhDr. Františka Dudka, CSc., který je zároveň jedním z autorů knihy z roku 2005 (ISBN 80-239-6408-9). Její exemplář obdržel i každý účastník exkurze.

PhDr. František Dudek, CSc., odborník na historii Kolovrat a náš průvodce

Výklad v kostele sv. Ondřeje

Kostelní zvon

Z centra Prahy je do Kolovrat výborné dopravní spojení vlakem (ze stanice Praha hlavní nádraží je vlak v zastávce Praha-Kolovraty za pouhých 23 minut). Vřele doporučuji návštěvu Kolovrat jako sobotní výlet pro celou rodinu, okruh přátel i jen tak (knihovna má otevřeno i v sobotu), můžete otestovat i některé místní restaurace (to jsme při naší knihovnické návštěvě nestihli).

Poznámka redakce: Celá fotogalerie je k dispozici na adrese (autorkou fotografií je Linda Jansová).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOLOUBKOVÁ, Marta. Návštěva Infocentra s knihovnou Praha – Kolovraty. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2016-05-27]. urn:nbn:cz:ik-13711. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13711

automaticky generované reklamy
registration login password