Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní knihovna představí vývoj knihtisku

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní knihovna představí vývoj knihtisku

0 comments
S ročním předstihem informovali 15. listopadu zástupci Národní knihovny ČR (NK ČR), Československé obchodní banky (ČSOB) a C.H. Expo společné akce v rámci projektu Praha - evropské město kultury 2000.

NK ČR za finanční podpory ČSOB připravuje výstavu s pracovním názvem Z tištěných památek, která proběhne v listopadu 2000. Kurátory výstavy jsou PhDr. Miroslava Hejnová a PhDr. Zdeněk Uhlíř (Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR). Výstava bude zahrnovat cca 60 bohemikálních tisků od počátku knihtisku do poloviny 17. století. Exponáty budou představovat významné mezníky vývoje českého knihtisku a dokumenty důležité v celoevropském kulturním kontextu. Cílem akce je připomenout změnu ve vývoji společnosti vyvolanou příchodem knihtisku a technologický vývoj tisku ve dvou prvních stoletích jeho vývoje. Přehled nástupu a vývoje klasické technologie má být paralelou k současnosti, kdy postupně začínáme od "Gutenbergovy galaxie" přecházet k šíření informací v digitální podobě. Pražské expozici bude předcházet 8-10 lokálních výstavek v regionálních pobočkách ČSOB, kde budou představeny tisky vážící se k dané oblasti. Finanční podpora ČSOB umožní restaurovat nejen tisky určené k této výstavě, ale i celou řadu dalších.

NK ČR připravuje u příležitosti projektu Praha - evropské město kultury 2000 i další akce. Patří mezi ně i částečné otevření zrekonstruovaného Barokního sálu a Astronomické věže v areálu Klementina. O dalších připravovaných akcích vás budeme průběžně informovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Národní knihovna představí vývoj knihtisku. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 11 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-10439. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10439

automaticky generované reklamy
registration login password