Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní knihovna ČR ukončila milénium Českými knihami 20. století

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Národní knihovna ČR ukončila milénium Českými knihami 20. století

0 comments
Autoři: 

Na tiskové konferenci koncem dubna t. r. byl oficiálně představen výsledek čtyřletého projektu Národní knihovny ČR s názvem Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM; konkrétně CD-ROM České knihy 20. století.

CD-ROM obsahuje bibliografické záznamy knih, které jsou zahrnuty v tištěné České národní bibliografii (ČNB) z let 1901 až 1982 (právě převod tištěných lístků a soupisů do digitální podoby byl předmětem řešení zmíněného projektu v rámci grantového programu pro výzkum a vývoj), a dále záznamy knih vydaných od roku 1983, kdy v Národní knihovně ČR započalo automatizované zpracování národní bibliografie (postupně v systémech ASNBK, CDS/ISIS a Aleph). První verze CD-ROM byla vydána počátkem prosince 2000, neobsahuje tedy úplný soupis knižní produkce 20. století (databáze čítá 500 510 záznamů); druhá verze však již pokrývá i záznamy knih vydaných koncem minulého roku (a tedy koncem minulého století). Na realizaci CD-ROM se podílela (již tradičně) firma Albertina icome Praha.

Stručně k historii projektu

Aby mohl být projekt započat, bylo třeba vypsat soutěž na realizaci automatizované technologie retrokonverze tištěné ČNB; vítězem se stala česká firma Comdat. Tato firma vytvořila technologii nazvanou RETROKON*), která se brzy stala mezinárodně uznávanou, avšak trvalo několik let, než mohla být (z důvodu absence finančních prostředků v pokladně Národní knihovny) uplatněna v praxi. Finance na nákup kvalitního technického vybavení byly nakonec poskytnuty z Mellonovy nadace (na podnět prof. A. Lasse); v širokém měřítku se pak realizace převodu tištěných předloh do digitální podoby mohla rozjet od roku 1997 právě díky již zmíněnému schválenému projektu výzkumu a vývoje.
Významným bodem projektu bylo zapojení dalších velkých českých knihoven, jelikož Národní knihovna by nebyla sama schopna za tak krátkou dobu převést 400 tisíc bibliografických záznamů ČNB 20. století. Do projektu se zapojila Moravská zemská knihovna v Brně a všech osm státních vědeckých knihoven.

*) Postup při retrokonverzi tištěné ČNB s využitím technologie RETROKON

Práce s CD-ROM

CD-ROM České knihy 20. století je provozován pod rešerším systémem Tornádo. Na úvodní obrazovce si uživatel může zvolit práci s databází v českém nebo anglickém jazyce (ve druhém případě jsou jednotlivé záznamy samozřejmě v původním jazyce). Následně však není možné se na tuto úvodní stránku s volbou jazyka dostat, ani jinak se mezi dvěma jazykovými verzemi přepnout.
Po volbě jazyka se na obrazovce zobrazí obsah celé databáze (řazení jednotlivých záznamů je zde zřejmě náhodné a nelze jej změnit).

Obr. 1


Pokud provedeme vyhledávání pomocí ikony umístěné v levém horním rohu obrazovky, výsledky vyhledávání již setřídit lze (např. podle roku vydání - viz obr. 2). Vytvořené dotazy je možné ukládat na disk uživatelova počítače a později opět vyvolat. Možnosti vyhledávání údajů jsou velice široké (od jednoduchých dotazů po dotazy velice složité s využitím logických a relačních operátorů a pravostranného i levostranného rozšiřování). K dispozici je podrobná nápověda.

Obr. 2


Záznamy je možné zobrazit, tisknout a exportovat v osmi formátech:

1. Text
Autor
Jirotka, Zdeněk, 1911-
Název
Saturnin
Edice
Žatva
Místo vydání
V Praze
Nakladatel
František Borový
Datum vydání
1946

2. UNIMARC/ISO 2709
00662nam0 22002171i 450 00100120000000500090001202000200002110000410004110100080
00821020007000902000088000972050014001852100084001992150019002832
25001800302410001700320700003200337801002500369801002500394801002
500419@bk194605027@19980916@$aCZ$bbk194605027@ $a19980916d1946
u y0czey0103 ba@0 $acze@ $aCS@1 $aSaturnin$e[Humoristický
román]$fZdeněk Jirotka$g[Obrázky a obálka Otakara Mrkvičky]@$a3.
vydání@ $aV Praze$cFrantišek Borový$d1946$ev Karlových Varech$gCíl,
tisk. a nakl. podniky@ $a250-[I] s.$d8°@2 $aŽatva$vSv.
49@0$12001$aŽatva@1$aJirotka$bZdeněk$f1911-$4070@0$aCS$bABA001$c1
9460000@ 1$aCZ$bABA001$c19980916@ 2$aCZ$bABA001$c19980916@%

3. UNIMARC
LAB -----nam0 22-----1i 450
001 bk194605027
005 19980916
020 -- $aCZ$bbk194605027
100 -- $a19980916d1946 u y0czey0103 ba
101 0- $acze
102 -- $aCS
200 1- $aSaturnin$e[Humoristický román]$fZdeněk Jirotka$g[Obrázky a obálka Otakara Mrkvičky]
205 -- $a3. vydání
210 -- $aV Praze$cFrantišek Borový$d1946$ev Karlových Varech$gCíl, tisk. a nakl. podniky
215 -- $a250-[I] s.$d8°
225 2- $aŽatva$vSv. 49
410 -0 $12001 $aŽatva
700 -1 $aJirotka$bZdeněk$f1911-$4070
801 -0 $aCS$bABA001$c19460000
801 -1 $aCZ$bABA001$c19980916
801 -2 $aCZ$bABA001$c19980916

4. ISBD
Jirotka, Zdeněk, 1911-
Saturnin : [Humoristický román] / Zdeněk Jirotka ; [Obrázky a obálka
Otakara Mrkvičky]. -- 3. vydání. -- V Praze : František
Borový, 1946 (v Karlových Varech : Cíl, tisk. a nakl. podniky).
-- 250-[I] s. ; 8°. -- (Žatva ; Sv. 49)
I. Název

5. ISBD zkrácený
Jirotka, Zdeněk, 1911-
Saturnin : [Humoristický román] / Zdeněk Jirotka ; [Obrázky a obálka
Otakara Mrkvičky]. -- V Praze : František Borový, 1946. --
250-[I] s. -- (Žatva ; Sv. 49)
I. Název

6. Návěšťový
MFN - IČ:   47366 - BK194605027
NÁZEV:   Saturnin : [Humoristický román]
AUTOŘI:   Jirotka, Zdeněk, 1911-
NAKL. ÚDAJE:   V Praze : František Borový, 1946
ROZSAH:   250-[I] s.
EDICE:   Žatva
JAZYK DOKUMENTU:   cze

7. Výměnný formát/ISO 2709
005170000000002170004500001003700000002000200037006003400039
00700380007301400120011104000340012304300490015704400170020604500
16002230630006002390660003002450670012002480890021002600960004002
81098000200285099001200287%^!1-^nSaturnin^p[Humoristický
román]%a%^gJirotka^jZdeněk^bZdeněk Jirotka%^b[Obrázky a obálka
Otakara Mrkvičky]%^v3. vydání%^mV Praze^nFrantišek
Borový^d1946%^mv Karlových Varech^nCíl, tisk. a nakl.
podniky%^s250-[I] s.^r8°%^nŽatva^cSv. 49%^jcze%CS%ABA001
(CS)%^a19980916^d19980916%zkb%m%bk194605027%#

8. Výměnný formát
001: ^!1-^nSaturnin^p[Humoristický román]
002: a
006: ^gJirotka^jZdeněk^bZdeněk Jirotka
007: ^b[Obrázky a obálka Otakara Mrkvičky]
014: ^v3. vydání
040: ^mV Praze^nFrantišek Borový^d1946
043: ^mv Karlových Varech^nCíl, tisk. a nakl. podniky
044: ^s250-[I] s.^r8°
045: ^nŽatva^cSv. 49
063: ^jcze
066: CS
067: ABA001 (CS)

Vedle volby zobrazení záznamů má uživatel řadu dalších možností, jak si přizpůsobit rozhraní svým potřebám: například měnit velikost (měřítko) zobrazeného záznamu, vybrat pole zobrazovaná u textového formátu zobrazení záznamu, měnit barvy vyhledaných výrazů ad.

Záznamy na Internetu

Jak vyplývá z názvu projektu (Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM), není CD-ROM jediným médiem poskytujícím přístup k záznamům o národní knižní produkci uplynulého století. Jednotlivé záznamy jsou obsaženy také v katalogu Národní knihovny ČR, potažmo v národním souborném katalogu (obojí zdarma přístupné na Internetu na stránkách NK ČR); naše národní knihovna také přispívá záznamy do souborného katalogu WorldCat budovaného centrem OCLC. Takto se projekt České knihy 20. století stává nejen projektem národního významu (důležitý je především pro menší knihovny při přebírání záznamů v automatizované podobě), ale má mezinárodní dosah. A to nejen na poli knihovnickém, ale obecně při propagaci české (knižní) kultury.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Národní knihovna ČR ukončila milénium Českými knihami 20. století. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 6 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-10740. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10740

automaticky generované reklamy