Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MySQL - databázový server vhodný pro internetové publikování

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

MySQL - databázový server vhodný pro internetové publikování

0 comments

MASLAKOWSKI, Mark. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001. 478 s. ISBN 80-7226-448-6.

V záplavě příruček k jednotlivým softwarovým produktům (často po obsahové stránce duplicitních) dosud na našem trhu chyběla publikace věnovaná systému na správu databází MySQL. Je to s podivem, uvědomíme-li si jeho popularitu, resp. rozšířenost na unixových/linuxových serverech po celém světě. První titul, který zaplňuje toto bílé místo, vydalo v dubnu jako překlad anglického originálu nakladatelství Computer Press pod názvem "Naučte se MySQL za 21 dní".

Na vysvětlenou dodejme, že MySQL původně vznikl na půdě švédské firmy TcX v roce 1996. V současnosti se jeho vývojem zabývá firma MySQL AB. Zlomový okamžik v pětileté historii MySQL nastal v loňském červnu, kdy byl oznámen vstup dvou investorů do projektu MySQL - Progress Software a VA Linux, známého jako provozovatele serverů Freshmeat.net, Linux.com a SouceForge. V důsledku této události nedošlo ke komercializaci MySQL v pravém slova smyslu, jak by se mohlo očekávávat (i když dceřinná společnost Progress Software NuSphere prodává MySQL s dalšími programy za cenu 299 dolarů), ale k opačnému efektu: MySQL začal být od verze 3.23.19 šířen zdarma v souladu s pravidly GNU General Public Licence (podobně jako jádro operačního systému Linux a množství aplikací pod ním fungujících), tj. včetně zdrojových kódů. MySQL (aktuálně je k dispozici verze 3.23.36), který je založen na standardu relačních databázových systémů - jazyku SQL, díky své spolehlivosti a rychlosti směle konkuruje - zejména na poli internetového publikování - komerčním databázovým serverům (např. Microsoft SQL Server), jejichž cena (řádově desítky tisíce korun) je činí v podstatě neodstupnými pro řadu institucí, o soukromých osobách ani nemluvě. Kromě toho, že neklade na uživatele finanční nároky, je další nespornou výhodou MySQL jeho nezávislost na operačním systému, což se nedá říci např. o Microsoft SQL Server. Všechny podstatné informace o MySQL lze získat na oficiální prezentaci na adrese www.mysql.com.

Celkově můžeme konstatovat, že záměr autora knihy nabídnout srozumitelný přehled o MySQL se neminul účinkem, i když některé části by si jistě zasloužily podrobnější výklad. Text je rozdělen, jak napovídá jeho název, do jedenadvaceti relativně samostatných lekcí, které však na sebe v logickém sledu navazují (současně takové řazení umožňuje zdatnějším uživatelům některé pasáže přeskočit a věnovat pozornost těm aspektům MySQL, s kterými dosud neměli zkušenost). Publikace je určena "pro každého uživatele", jak se dozvíme na obálce, ale tiše se předpokládá aspoň elementární znalost příkazového interpretu Unixu, která je třeba při instalaci MySQL ze zdrojového kódu v operačním systému Linux. V této souvislosti musíme upozornit na dva nedostatky. Za prvé, uvedený postup instalace není úplný (není zmínka o příkazech, které zajistí tzv. překlad těchto kódů), a pokud bychom přesně postupovali podle v knize uvedených instrukcí, stěží by instalace proběhla úspěšně. Za druhé, zcela byl opominut alternativní způsob instalace z tzv. balíčků předem přeložených programů do spustitelné podoby (např. v nejrozšířenější distribuci Red Hat Linux se označují jako RPM), který je daleko pohodlnější a jednodušší nejen pro běžného uživatele. V tomto případě nám stačí spustit instalaci z příkazové řádky, v správci souborů (Midnight Commander) nebo nejlépe pomocí speciální aplikace, která je dnes součástí grafického prostředí Linuxu.

K snadnější práci s knihou jistě přispívá grafické odlišení příkladů - vstupních příkazů v jazyce SQL a odpovědi databázového systému - od ostatního textu. Čtenáři se mohou seznámit s metodikou navrhování databází a tabulek jako jejich základních entit, s datovými typy a formulováním jednoduchých a složitějších dotazů (v jedné tabulce či více tabulkách spojených na základě relace). I zde je třeba připojit dvě poznámky. MySQL se neustále vyvíjí, a proto se musíme smířit s tím, že tištěné příručky mohou zachycovat pouze aktuální stav věcí a že se neobejdeme bez sledování online dokumentace, která zahrnuje např. poněkud rozsáhlejší popis funkcí pro manipulaci s textovými daty (od verze 3.23.23 MySQL podporuje plnotextové indexování a vyhledávání). Získané znalosti je možné ověřit v ukázce, na níž je demonstrován postup při vývoji konkrétní databáze.

Standardní komunikační prostředek pro MySQL je řádkový klient, který se však vyznačuje velmi omezeným uživatelským komfortem. Naštěstí lze stáhnout řadu programů distribuovaných pod GNU GPL, které práci s MySQL zpříjemní - v první řadě bychom měli zmínit webový editor The MySQL Web Interface napsaný v jazyce PHP - nevyžaduje tedy instalaci a navíc zabere jen třicet čtyři kilobytů. Díky tomu je možné pomocí formulářů ovládat databáze i tabulky uložené na linuxovém serveru, aniž bychom k tomu potřebovali detailní znalost SQL. K tomu se váže bezprostředně problematika rozhraní MySQL jako souboru funkcí, které se uplatňují při programování databázových aplikací a které tak slouží k interakci s databázovým serverem. Autor si vybral tři rozhraní: Perl DBI, ODBC (typické pro MS Office - hlavně ve spojení s technologií Active Server Pages) a PHP (typické pro Linux). Osobně bych uvítal, kdyby právě PHP bylo věnováno více prostoru. Na druhé straně lze objektivně hodnotit jako sympatický přístup autora, že neztratil ze zřetele možnost využití MySQL ve Windows, ačkoliv MySQL dnes oprávněně spojujeme na prvním místě s Linuxem. Kladně lze hodnotit zevrubnou charakteristiku dvou procesů, které u MySQL nepatří k těm nejtriviálnějším - importu a exportu dat. Pokud jde o import do MySQL z MS Access, lze dosáhnout s trochou trpělivosti úspěchu (kniha se zabývá krok po kroku tímto procesem, vše je doplněno obrázky). Pro export pak slouží dva příkazy: mysqldump a select into file. V obou případech můžeme manipulovat s celými tabulkami i výsledky dotazů.

Doprovodný CD-ROM obsahuje zdrojové kódy i balíčky MySQL verzí 3.22 a 3.23 pro Linux i Windows, množství programů pro tvorbu databázových aplikací a příklady ke cvičením.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 10)
VOJTÁŠEK, Filip. MySQL - databázový server vhodný pro internetové publikování. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 5 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10723. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10723

automaticky generované reklamy
registration login password