Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference Knihovny v digitálním věku - Libraries in the Digital Age

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konference Knihovny v digitálním věku - Libraries in the Digital Age

0 comments
Autoři: 

Konference Libraries in the Digital Age má už několikaletou tradici, je vždy organizována společně Fakultou filozofie University J. J. Strossmayera v Osijeku (Chorvatsko) a School of Communication, Rutgers University v New Brunswicku (New Jersey, USA). Konference má vždy tři ředitele: jsou jimi představitelé obou výše uvedených institucí (Tatjana Aparac-Jelušić z Osijeku a Tefko Saračević z Rutgers University), zatím co ten třetí je vždy někdo jiný; letos jím byl Paul Sturges z Loughborough University.

Konference dokáže pravidelně přitáhnout značné množství významných osobností z USA, Velké Británie a dalších zemí. Jde především o pedagogy z oblasti knihovnictví a vědeckých informací, kteří se zabývají zejména vztahem digitálních knihoven a uživatelů. Kromě plenárních zasedání jsou na počátku konference a na závěr pořádány workshopy. Konference se vždy koná v Dubrovníku a na ostrově Mljet.

Aktivní účast na konferenci předpokládá odpovědět napsaným příspěvkem několik měsíců předem; příspěvek je posouzen organizačním výborem a případně přijat a zařazen do programu konference. Díky tomu dostává každý účastník hned při registraci sborník přijatých příspěvků.

Hlavními tématy letošní konference byly:

  • informační chování a digitální knihovny
  • informační vzdělanost a digitální knihovna

Předkonferenční workshopy byly spíše určeny studentům – ti z Osijeku se významně podíleli na zajištění konference a díky tomu se také mohli seznámit s mnoha zajímavými osobnostmi – kdežto postkonferenční byly už více pro zkušené účastníky. Jejich tématy byly Historik jako uživatel internetového archivu; Univerzity, pokračující odborná výchova a celoživotní vzdělávání; Digitální knihovna pro děti a Lidské zdroje a strategie vedení v knihovnách v přechodném období.

Přednášky lze rozdělit na zvané a přijaté na základě Call for Papers. Mezi zvanými přednášejícími byly takové osobnosti jako Ching-chih Chen ze Simmons College v USA, Gwynneth Evans ze Media Awareness Network z Kanady, Terry Weech z Illinois University (Urbana-Champaign, USA), Raymond van Dran ze School of Information Studies (Syracuse, USA) a John Feather z Loughborough University z Velké Británie. Mezi účastníky nechyběla řada dalších evropsky a světově známých tváří jako například Tuula Haavisto z Finska, Traugott Koch (t.č. z Lundu), Audronė Glosienė z Vilniusu nebo David Bawden z Londýna a samozřejmě naši známí chorvatští kolegové.

Vyvrcholením konference bylo bezesporu diskusní odpoledne s Eugenem Garfieldem, otcem Science Citation Index. Pan Garfield dokázal udržet naši pozornost v uvolněné atmosféře na ostrově Mljet po několik hodin; přes své stáří je velmi energický a umí krásně a zajímavě vyprávět o tom, jak to vlastně v prvopočátcích všechno bylo.

Většina přednášejících byla z USA, několik ze západní Evropy, čtyři z Chorvatska, zatím co z dalších zemí střední a východní jsem kromě svého referátu na téma Access Impact on Technology in a Digital Library zaznamenal jedno vystoupení ze Slovenska, dvě ze Slovinska (z toho jedno britsko-slovinské) a jeden workshop vedený litevským účastníkem. Ano, LIDA v Dubrovníku, to je velká konkurence, ale taky vynikající příležitost potkat zajímavé lidi.

Z mého pohledu bylo nejzajímavější setkání s paní prof. Ching-chih Chen, kterou nadchly naše výsledky především v programu Memoria – díky dobrému internetovému připojení jsem mohl ukázat práci s Memoria v reálném čase. Jako vždy překvapila zejména rychlost databáze i rychlost práce s optimalizovanými obrazovými soubory. Paní Chen projevila zájem o naši spolupráci s právě budovaným americkým portálem Global Memory Net, který by měl atraktivním způsobem přitáhnout zájem běžných uživatelů o kulturu různých zemí světa s tím, že v případě potřeby pak může uživatel přejít přímo do příslušné digitální knihovny.

Zájem americké strany – toto úsilí má podporu kulturní atašé USA pro střední a východní Evropu ve Vídni – je, abychom se stali koordinátory připojení do Global Memory Net všech ostatních zemí regionu, a to nejen těch, které už se právě staly členy EU, ale také Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a dalších.

Konference LIDA v Dubrovníku se tradičně těší podpoře amerického velvyslanectví (hradí cesty pozvaných odborníků z USA) a Britské rady. Dubrovník je nádherné město a také ostrov Mljet, kde účastníci tráví dva dny (letos setkání s Eugenem Garfieldem a workshopy) je nesmírně zajímavé místo – ostatně antický Odyseus tady strávil s nymfou Kalypsó sedm let a možná, že se tady zachránil v roce 61 před silnou bouří i sv. Pavel.

Tématem příští konference LIDA 2005 (koná se ve dnech 30. května – 3. června 2005) je:

  • Výzkumné téma: Co mohou digitální knihovny udělat z toho, co tradiční knihovny nemohou? Anebo naopak mohou? Úspěchy a vyhlídky. Řídí Christine Borgman, UCLA, USA
  • Praktické téma: Vybudujme malou digitální knihovnu a síť digitálních knihoven. Řídí Tefko Saračevać, Rutgers University, USA


Tatjana Aparac-JelušićTefko Saračevać na výstavě ve Vědecké knihovně v DubrovníkuEugen Garfield vzpomínáDubrovnické útesyZ nádvoří františkánského klášteraKameníka bolel zub (sloup na nádvoří františkánského kláštera)


Záznam vzpomínky Eugena Garfielda (formát WMV)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KNOLL, Adolf. Konference Knihovny v digitálním věku - Libraries in the Digital Age. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11646. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11646

automaticky generované reklamy