Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference "Internet do škol - a co s ním"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Konference "Internet do škol - a co s ním"

0 comments
Autoři: 

V rámci doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního specializovaného veletrhu Schola Nova se 27. března 2003 uskutečnil 3. ročník konference "Internet do škol - a co s ním". Pořadatelem konference byly sdružení BMI a BVV. Konferenci moderoval Jiří Peterka.

Většina přednesených příspěvků byla zaměřena na úlohu vzdělávacích portálů, které vznikají především z iniciativy soukromých firem. Mezi nejzajímavější patří portál Škola online, který plní jak funkci rozcestníku, tak i funkci komunikační a informační. Životaschopnost a užitečnost tohoto portálu byla potvrzena dvouletými zkušenostmi plzeňského soukromého gymnázia. Dalším portálem je Brána vědění otevřená firmy LangMaster, jehož záměrem je shromáždit multimediální data pro pedagogy a žáky, která by byla pravidelně distribuována na CD-ROM a škola by si je umístila na svůj server. Na vytváření obsahu je ovšem nutná spolupráce s vyučujícími, ta zatím není dostatečná. Nyní je tato služba přístupná zdarma, od září je připraveno její zpoplatnění. Dále byla představena společná iniciativa několika firem - Škola bez hranic, jejímž cílem je také soustředit výukový software na jedno místo.

Velmi očekávané bylo vystoupení zástupců MŠMT ČR, přítomen byl vrchní ředitel sekce SIPVZ Zdeněk Svoboda a vedoucí kanceláře projektu P II Software a informační zdroje Milan Hausner. Byl představen internetový portál Státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT E-gram, jehož provoz den předtím slavnostně zahájila ministryně školství Petra Buzková. Po poměrně obsáhlé diskusi následoval příspěvek Elektronické informační zdroje v knihovnách ČR, který se snažil (jako i v loňském roce) ukázat, k jakým změnám ve zpřístupnění informačních zdrojů došlo v knihovnách a jaké nové možnosti se tu naskýtají pro učitele a žáky. Zájem veřejnosti (jako i v loňském roce) byl však malý, většina posluchačů (včetně zástupců MŠMT ČR) opustila sál po skončení diskuse.

Při sledování tříleté existence státní informační politiky ve vzdělávání je zřetelný posun od původní myšlenky "vše centrálně" k "odpovědnost ředitelům škol". V současné době je zhruba 6500 základních a středních škol připojeno na internet a vybaveno výpočetní technikou. Nastává období, kdy je akutně třeba vyřešit vzdělávání učitelů v oblasti informační gramotnosti a připravit vhodné výukové programy.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Konference "Internet do škol - a co s ním". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11240. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11240

automaticky generované reklamy
registration login password