Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči

0 comments

Obecní knihovna v Horní Lidči na Vsetínsku se stala vítězem soutěže Knihovna roku 2001, kterou organizuje SKIP. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 12. prosince 2001 v klementinské Zrcadlové kapli v Praze.

Obecní knihovna v Horní Lidči, která má ve svém fondu 11 tisíc jednotek, působí samostatně od 1. 1. 1997. Předtím spadala pod Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně. Ze 1400 obyvatel obce je plná třetina registrovanými čtenáři. Knihovna je od roku 1998 připojena k Internetu, uživatelé mají k dispozici dva počítače. Součástí knihovny je také informační centrum. Knihovna zajišťuje metodickou pomoc pro šest místních knihoven v okolí.

Vedle Obecní knihovny v Horní Lidči bylo nominováno a čtyřčlennou komisí v čele s M. Kodýmovou z Okresní knihovny v Jindřichově Hradci v říjnu loňského roku hodnoceno dalších osm knihoven:

Hroznová Lhota (okres Hodonín; 1288 obyv.)
Proseč (okres Chrudim; 2165 obyv.)
Pecka (okres Jičín; 1271 obyv.)
Višňová (okres Liberec; 541 obyv.)
Mašťov (okres Chomutov; 694 obyv.)
Tachlovice (okres Praha-západ; 538 obyv.)
Kolinec (okres Klatovy; 1436 obyv.)
Brloh (okres Český Krumlov; 998 obyv.)

Knihovny byly posuzovány podle těchto kritérií:

 • postavení knihovny v obci + publicita knihovny (informační tabule, místní média apod.)
 • délka a vhodnost rozvržení otvíracích doby pro veřejnost
 • začlenění knihovny do kooperativního systému nebo snaha o spolupráci s jinými knihovnami
 • počet čtenářů (orientačně alespoň 10 procent, posoudit polohu obce v regionu, porovnat s dlouhodobými tradicemi v regionu)
 • kvalita knihovního fondu (způsob doplňování novými dokumenty, poměr "brakové" literatury)
 • počet výpůjček (pouze orientačně, posoudit jejich kvalitu)
 • úroveň práce s dětmi a mládeží, případně s dalšími skupinami obyvatel (národnostní, etnické, věkové, zdravotní aj.)
 • úroveň poskytovaných informačních služeb (MVS, spolupráce s jinými knihovnami)
 • umístění a vybavení knihovny z hlediska možností obce
 • úroveň automatizace knihovny, u profi připojení na Internet
 • aktivita při získávání finančních prostředků z grantů, případně od sponzorů (především profi knihovny)
 • osobnost knihovníka (jeho zájem o práci, aktivita, komunikace s představiteli obce, spolupráce s jinými organizacemi, propagace knihovny)

Podle M. Kodýmové byla soutěž nesmírně vyrovnaná a o konečném pořadí rozhodly skutečně jen drobnosti.

(Redakce děkuje Z. Houškové, H. Gajduškové a M. Kodýmové za poskytnutí podkladů.)hornilidec.jpg

Obecní knihovna v Horní Lidči (reprodukce z brožury Horní Lideč: vesnice roku 2001)cena.jpg

Ocenění převzali vedoucí knihovny V. Povalačová a starosta obce J. Tkadlec.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 1 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-10867. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10867

automaticky generované reklamy