Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jaká periodika jsme nejvíce četli v roce 2004?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Jaká periodika jsme nejvíce četli v roce 2004?

0 comments
Autoři: 

Na základě ověřování nákladů periodického tisku Kanceláří ABC ČR podle průměrného prodaného nákladu to byl deník Blesk vydavatelství Ringier ČR. Na prvním místě se umístil i v roce 2003 a dokonce došlo ke zvýšení prodaného nákladu o 12,3 %. V roce 2004 si deník Blesk koupilo průměrně měsíčně více než půl milionů našich spoluobčanů. Druhé místo patří deníkům Bohemia a Moravia. Vydavatelství Vltava-Labe-Press se tak podařilo během několika málo let prostřednictvím 73 deníků a jejich suplementů zcela mediálně ovládnout všechny regiony České republiky. Šéfredaktorkou centrální redakce je Lída Rakušanová. Na třetím místě je deník Mladá fronta dnes s více než třistatisíci měsíčními prodanými výtisky. Další pořadí patří deníkům Právo, Lidové noviny, Sport a Hospodářské noviny. Stejně jako Blesk se i ostatní uvedené deníky ocitly ve stejném pořadí jako v roce 2003.

Časopisy byly v rámci ověřování nákladů tisku rozděleny do několika tematických skupin. Z tzv. společenských časopisů vede Týdeník květy, z časopisů o cestování se nejvíce prodával National Geographic a z ekonomických a odborných titulů se na prvním místě umístil Ekonom. A co četly děti a dospívající mládež? Stejně jako v roce 2003 časopis Bravo, dále Bravo girl! a Top dívky. Více než čtyřistačtyřicet tisíc žen zaujal Svět ženy, dále Blesk pro ženy a Rytmus života.

Přehledy ověřování nákladu periodického tisku jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Unie vydavatelů, která v této oblasti aktivně působí. Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 jako jediné a reprezentativní sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku. Zastupuje Českou republiku ve Světové asociaci novin (WAN) a je členem dalších mezinárodních organizací. Sdružuje všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a velkou většinu vydavatelů časopisů. Řádných členů Unie vydavatelů je 36, z toho 28 vydává pouze časopisy, 5 vydavatelů pouze deníky a 3 vydavatelé vydávají deníky i časopisy. Na principu přidruženého členství je v Unii vydavatelů organizováno dalších 13 vydavatelů. Základem činnosti Unie vydavatelů jsou dvě sekce, sekce deníků a sekce časopisů. V současné době se jedná o regulérní zřízení sekce vydavatelů internetových titulů. Pravidelným a přehledným zdrojem informací o činnosti Unie vydavatelů je Ročenka, kterou vydává Economia. Obsahuje přehledný seznam vydavatelů včetně kontaktů a soupis jimi vydávaných titulů. Jsou zde zveřejňovány souhrnné přehledy ověřování nákladů periodického tisku a výsledky výzkumu čtenosti tisku – Media projekt. Poměrně velká pozornost je věnována reklamním příjmům z tisku. Unie vydavatelů zadala průzkum čistých příjmů vydavatelů za reklamu v periodickém tisku auditorské společnosti PriceWaterhouseCoopers. Společnost požádala o poskytnutí údajů 37 vydavatelů, kteří představují celkem 93 % tiskového inzertního trhu. Čisté inzertní příjmy od všech účastníků průzkumu představovaly v roce 2004 téměř čtyři miliardy korun. Pro zajímavost: pět vydavatelů, kteří se o tuto částku podělily nejvíce - Vltava-Labe-Press, Mafra, Ringier, Borgis a Economia. Stejně velká pozornost je věnována také internetové reklamě, kde je vývoj sledován od roku 2000. Zhruba od roku 2003 dochází k prudkému vývoji internetové reklamy a na rok 2005 jsou odhadovány příjmy z této reklamy na jednu miliardu korun. Tato pro nás úžasná částka je určitě jedním z důvodů, proč Sdružení pro internetovou reklamu pečlivě monitoruje sociodemografickou strukturu uživatelů internetu. Unie vydavatelů má k dispozici údaje i za rok 2003 a 2004.

Již devátý rok vyhlašuje Unie vydavatelů soutěž o nejlepší reklamu v periodickém tisku – Zlatý štoček. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 374 inzerátů, vybráno a hodnoceno jich bylo 157. Hodnotícími kritérii byly např. poutavost, srozumitelnost, novost informace, důvěryhodnost, zapamatovatelnost, odlišnost atd. Ceny byly vyhlašovány v kategoriích jako motorismus, finance, telekomunikace, léčiva, drogerie, potraviny apod. Soutěž o nejlepší internetovou reklamu měla svůj čtvrtý ročník, porota hodnotila 49 samostatných reklam a 9 reklamních kampaní opět v několika kategoriích.

Jako první ročník vyhlásila Unie vydavatelů soutěž Nejlepší časopisy 2004. Celkem 26 vydavatelství přihlásilo více než 100 titulů. Porota složená ze zástupců vydavatelů vybírala ve dvou kolech, výsledky soutěže jsou tyto (vždy tituly na prvním, druhém a třetím místě):
Kategorie společenské a zpravodajské časopisy – Týden, Respekt, Mariance.
Kategorie specializovaný časopis – Cinepur, Premier, Sluníčko.
Kategorie časopis pro životní styl – Elle, Maxim, DVD Mag.
Kategorie nejlepší odborný nebo B2B – Euro, Trend Marketing, Computerworld.
Kategorie Hvězda roku 2004 (nejlepší nový titul) – Apetit, Nedělní svět, Yellow.
Obálka roku 2004 – Respekt č. 31, National Geographic č. 7, Xantypa č. 10.
Ceny byly vyhlášeny na slavnostním večeru v hotelu Ambasador v květnu letošního roku. Večer to byl opravdu slavnostní, nicméně atmosféra poněkud chladnější, důvodem bylo bezpochyby silně konkurenční vydavatelské prostředí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Jaká periodika jsme nejvíce četli v roce 2004?. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 6 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11890. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11890

automaticky generované reklamy
registration login password