Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací

0 comments
Podnázev: 
X. ročník mezinárodní konference
Autoři: 

24. března 2008 se v prostorách sálu Otty Wichterleho (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) konal již 10. ročník mezinárodní konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací - partnerská akce projektu Březen - měsíc internetu. Tato konference s aktivní účastí domácích i zahraničních účastníků byla v jubilejním roce zaměřena do oblasti informační a datové bezpečnosti, krizového řízení a strategického rozhodování ve znalostní společnosti. Vedle reprezentantů významných společností České republiky byli přítomni také hosté a přednášející z Polska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Bulharska a Slovenska, kteří své příspěvky představili 25. března ve druhém dni konference zaměřeném na vědu a výzkum v oblasti bezpečnostních věd.

Konference byla organizována ve spolupráci dvou zlínských fakult, Fakulty aplikované informatiky a Fakulty managementu a ekonomiky. Mezi významné sponzory patřily i letos firmy T-SOFT, Microsoft, Symantec, IMPROMAT, NWT, DHL. Mediálními partnery konference byly časopisy DSM, IT Systems a internetové časopisy Ikaros, Security Revue a server Březen - měsíc internetu.

Z přednášek konference:

Radek Smolík (SYMANTEC): Proaktivní bezpečnost

Přednáška představila koncept proaktivní bezpečnosti, který předpokládá reakci na hrozby a ohrožení ještě dříve, než tato ohrožení reálně vzniknou. Byly také představeny nové trendy hrozeb roku 2007, které lze charakterizovat asi takto:

 • Důvěryhodné weby jsou hlavním cílem a útoky proti nim převažují v nebezpečných aktivitách.
 • Útočníci aktivně hledají informace, ne počítače nebo zařízení.
 • Ukradené informace jsou prodávány a nakupovány v konsolidované ekonomice.
 • Útočníci stále rychleji reagují na bezpečnostní protiopatření.
 • Útoky prostřednictvím webů
 • Zneužití specifických zranitelností, které jsou často spojeny s aplikacemi na webu
 • Vyhledávání „sociálních sítí“ a komunitních webů, přes které se útoky snáze šíří
 • Používání útoku dle vzorce „shot-gun attack“ k infikování lokálních počítačů
 • Široké zneužívání zranitelností prohlížečů a speciálně pak plug-in kódu, vkládaného do prohlížečů

Michal Vaněček (T-SOFT): Konec procesního řízení?

Přednáška představila procesy a moderní pohledy na ně. Současně byly detailně popsány nelineární dynamické systémy a jejich vlastnosti:

 • Mnoho náhodně vypadajících jevů je výsledkem deterministických procesů, které jsou popsatelné velmi jednoduše.
 • Malé změny v počátečních podmínkách mohou vést ke zcela odlišnému vývoji situace.
 • Zdánlivě náhodné tvary mohou být generovány pomocí jednoduchých rovnic (fraktály).
 • V nerovnovážných systémech probíhají procesy sebeorganizace systému.
 • Jednotlivé komponenty systému jsou spolu v interakci a nazvájem ovlivňují své chování.
 • Evoluce systému je pomalá, ale pomalé změny mohou vést k náhlým skokovým změnám stavu.

Radim Petratur (Microsoft): Bezpečnostní strategie

Přednáška představila další významný posun v řešení bezpečnosti uživatelů operačního systému a produktů dodávaných společností Microsoft.

Milan Kladníček (Městská policie Zlín): Moderní prvky CCTV a jejich využití

Přednáška ukázala možnosti využití moderních prvků CCTV, které pak formou aktivní demonstrace v praxi (nejen metropolitních policií) představila. Aplikace prvků CCTV pak významně zvyšuje informovanost orgánů policie a dále pak bezpečnost občanů.

První konferenční den byl zakončen společenským večerem, který byl doplněn bowlingovým turnajem smíšených družstev v interhotelu Moskva ve Zlíně. Celkovým vítězem turnaje se stalo družstvo Bezpečnostní informační služby ČR.

Další informace, včetně ostatních přednášek a fotodokumentace bude možno nalézt na adrese portálu konference http://e-konference.utb.cz/.

Pracovní setkání kolegia prezidenta European Association for Security ve Zlíně

25. března 2008 se v reprezentačních prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konalo také mezinárodní koordinační setkání prezidia European Association for Security. Tato organizace se statutem mezinárodní vědecké společnosti má sídlo v polském Krakowě. Jednání řídil z pozice prezidenta doc. Dr. Ing. Leszek Korzeniowski. Pracovní setkání řešilo vzájemnou koordinaci mezinárodních vědeckých týmů.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAŠEK, Roman. Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-12772. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12772

automaticky generované reklamy
registration login password