Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009 (Petr Ráb)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009 (Petr Ráb)

0 comments
Autoři: 

Petr Ráb

Petr Ráb z Akademické rady AV ČR přednesl příspěvek připravený ve spolupráci s Ivanou Laiblovou Kadlecovou a Leošem Horníčkem. Na začátku uvedl, že už od roku 1993 probíhá pravidelné hodnocení pracovišť AV ČR, přičemž v loňském a v letošním roce proběhlo už páté hodnotící kolo. Předposlední kolo bylo realizováno v roce 2004 a v jeho důsledku bylo zrušeno nebo zreorganizováno sedm pracovišť.

V pátém hodnotícím kole bylo hodnoceno celkem 406 útvarů (součástí pracovišť). Při hodnocení byla využita databáze ASEP, která poskytuje spolehlivé údaje o činnosti pracovišť. Přednášející doplnil, že zatímco AV ČR zřizuje své ústavy, veřejné vysoké školy jsou zřízeny zákonem; MŠMT proto může pouze doporučovat, nikoliv nařizovat, co by se mělo změnit.

Z rozhraní systému ASEP je patrné, že jsou k dispozici data již od roku 1990, nicméně spolehlivá data jsou dostupná až od roku 1993. P. Ráb upozornil také na skutečnost, že zpracovatelé dat do systému ASEP mají k dispozici rozsáhlou nápovědu a také příručku.

Přednášející dále ukázal praktické příklady využití analytické nadstavby systému ASEP. Srovnal například míru publikování pracovišť z jednotlivých vědních oblastí v časopisech zařazených do databází Web of Science. Na příkladu Biofyzikálního ústavu AV ČR zase ukázal možnost sledování trendů v čase (je například zřejmé, že se zvyšuje hodnota impakt faktoru časopisů, v nichž vědci z tohoto ústavu publikují).

Při hodnocení byl využit také již existující systém Grantové agentury AV ČR. Z důvodu velké diverzity útvarů pracovišť měly tyto útvary možnost zvolit si typ hodnocení (podle důležitosti v národním či mezinárodním kontextu). Do systému jednotlivá pracoviště vkládala dokumenty pro hodnotící komise a zahraniční hodnotitele; mezi podklady patřil například seznam nejvýznamnějších vědeckých výsledků. Součástí systému byla i databáze posuzovatelů a také přehled výsledků hodnocení (včetně stanoviska pracoviště a Akademické rady AV ČR).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009 (Petr Ráb). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13729. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13729

automaticky generované reklamy
registration login password