Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační (ne)Bezpečí číhá všude!

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Informační (ne)Bezpečí číhá všude!

0 comments

Bezpečnost především

Surfujete často na internetu? Jste v kyberprostoru jako doma? Možná si každý den prohlížíte desítky webových stránek a serverů. Nebo stahujete soubory z různých úložišť. A co sociální sítě? Na kolika z nich máte vytvořený profil, kde se bez obav prezentujete? Pokud jste až doposud odpovídali kladně, položte si ještě otázku… Jste v bezpečí? Napadlo vás někdy, jaké nebezpečí se může skrývat za každým přeneseným bajtem, za každým obrázkem, nebo zveřejněným statusem na sociální síti? Pokud nikoliv, možná byste se měli seznámit s projektem Informační (ne)Bezpečí.

Představení projektu iNeBe

Všudypřítomné informační a komunikační technologie s sebou v době rychlého technického pokroku přinášejí nejen výhody moderní civilizace, okamžitý přístup k datům nebo komfort života bez nutné finanční hotovosti, ale rovněž nebezpečí v podobě nejrůznějších útoků na webové stránky, uživatelské účty nebo platební karty.

Proč se tak děje a proč se lidé nechávají stále oklamávat? Je to jednoduché – nevědí, jaké nebezpečí na ně čeká a zejména jak se mu bránit. Z tohoto důvodu vznikl projekt Informační (ne)Bezpečí prezentovaný také pod zkratkou iNeBe. Jedná se o aktivitu studentů navazujícího magisterského studia při Kabinetu informačních studií a knihovnictví s cílem šířit osvětu v problematice informační bezpečnosti prostřednictvím co nejpřístupnějších metod a za využití konkrétních příkladů tak, aby toto téma bylo srozumitelné každému uživateli informačních technologií – bez ohledu na věk a vzdělání.

Logo projektu iNeBe

Logo projektu "Informační (ne)Bezpečí"

V současnosti existuje několik projektů, které se zaměřují na vzdělávání a prevenci v této oblasti, a to zejména u dětí (Bezpečně v kyberprostoru, Safer Internet, E-Nebezpečí). Cílovou skupinou, na kterou se budeme primárně obracet my, jsou informační pracovníci a knihovníci převážně z městských knihoven. Zájemce z jejich řad budeme zdarma vzdělávat prostřednictvím e-learningového kurzu rozděleného na čtyři samostatné okruhy. Časová dotace na jeden okruh bude dvě hodiny. Absolvováním celého kurzu se účastníci seznámí s nejčastějšími problémy v oblasti informační bezpečnosti a osvojí si základní pravidla bezpečného chování a to nejen na internetu. K tomuto účelu jsme zvolili netradiční formu, kterou jsme pracovně nazvali terapie šokem.

Proškolení pracovníci knihoven budou své nově získané poznatky využívat při vlastních vzdělávacích akcích, které jejich knihovny pořádají pro veřejnost. Bude tak zajištěno zvyšování povědomí o této citlivé problematice, která se týká nás všech.

Realizační tým projektu je složený z šesti studentů navazujícího magisterského studia a je mentorován PhDr. Pavlou Kovářovou, odbornicí na informační bezpečnost. Tým již navázal úspěšnou spolupráci s projektem Bezpečně v kyberprostoru, který se zaměřuje na vzdělávání v bezpečnostní problematice na území Jihomoravského kraje. Spolupracuje také s oddělením informační kriminality Policie České republiky se sídlem v Brně. Projekt je financován Kabinetem informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Motto projektu iNeBe

Motto projektu "Informační (ne)Bezpečí"

Od nebezpečí k prevenci

Primární formou nového projektu vzdělávání je tutorovaný e-learningový kurz. Jeho obsah je rozdělen do podoblastí, které autoři považují za důležité a na jejichž výběru se podíleli sami knihovníci coby respondenti ve stěžejním výzkumu. Hodně lidí tráví spoustu času na sociálních sítích a myslí si, že údaje, které uvede ve statusech a profilech, je nemohou stát více než pár minut, které věnovali jejich napsání. Z tohoto omylu vyvede lekce s názvem „Sociální sítě“. Na ni naváže problematika „Nevyžádaných zpráv”, kde se dozvíte více nejen o spamu a hoaxu, ale i o metodách, jak je rozpoznat a bránit se jim. Seznámíte se i s dalšími formami podvodných e-mailů.

Protože dnes k zabezpečení již nestačí jen jednoduché heslo, cítíme jako nutnost zařadit do našeho kurzu kapitolu s názvem „Metody ověřování identity“. A v úplném závěru si v modulu “Prevence” řekneme a ukážeme, jak se proti těmto jevům bránit, či kam se obrátit pro pomoc. Všechny lekce se budou skládat nejen ze studijních textů, ale i z dalších doprovodných materiálů, jako jsou tematické obrázky, videa nebo hry, které, jak doufáme, upoutají a umožní snadnější vstřebávání probírané látky. E-lerningový kurz bude zájemcům zpřístupněn prostřednictvím ověřeného výukového systému Moodle a jeho spuštění je naplánováno na konec dubna 2012. Úspěšný absolvent kurzu získá certifikát zaštítěný Kabinetem informačních studií a knihovnictví. Spolu s certifikátem zašleme do knihovny také nálepku, kterou bude možné vylepit na dveře jako označení bezpečné knihovny, tedy takové, jejíž pracovníci se vzdělávají v oblasti informační bezpečnosti, a své vědomosti předávají dál širší veřejnosti.

Prezentace projektu iNeBe

Poprvé se projekt veřejnosti představil 16. listopadu 2011 v Brně na studentské konferenci Infokon. Příspěvek na toto téma se nachází i ve sborníku konference K21 – nové trendy a směry, která se konala v únoru 2012 v Opavě na akademické půdě Slezské univerzity. Skupina studentů založila stránku na Facebooku. I zde se snaží reagovat na aktuální problémy, zveřejňují odkazy na články a novinky z různých jiných zdrojů. A podobně jako na stránkách projektu www.inebe.eu, jsou i zde ankety na aktuální témata či užitečné tipy, jak se bránit proti nebezpečí v kybersvětě.

Pro vystoupení v rámci studentské konference INFOKON organizátoři zvolili netradiční formu, kterou se snažili účastníky konference zaujmout a přesvědčit je o potřebnosti vzdělání v oblasti informační bezpečnosti

Na poli informační bezpečnosti platí, že prevence je lepší než následná likvidace škod. Své názory můžete vyjádřit v některé z připravovaných anket nebo prostřednictvím uživatelského fóra. Další případné dotazy a připomínky můžete zasílat rovněž na e-mail projektu: inebe@email.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HÁJEK, Martin a KVAPILOVÁ, Lenka. Informační (ne)Bezpečí číhá všude!. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 3 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-13830. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13830

automaticky generované reklamy
registration login password