Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Domu čtení

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Domu čtení

0 comments

Poznámka redakce: Exkurzi do Domu čtení uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) dne 17. 1. 2011.

Tentokrát jsme nenavštívili běžnou knihovnu, ale Dům čtení – pobočku Městské knihovny v Praze, která sídlí v Ruské ulici č. 192. Směrovky od stanice Strašnická i nápis na rekonstruované budově sice dosud tradičně oznamují, že jdete do knihovny, ale uvnitř budovy vás čeká překvapení. S historií a současností pobočky nás seznámila vedoucí obvodu Praha 10 a 15 Městské knihovny v Praze Zdena Ciprová a vedoucí pobočky Jana Husníková.

Pobočka Městské knihovny v Praze zde stála už dříve. V roce 1982 se začalo stavět a v roce 1983 byla knihovna otevřena. Ta sloužila do roku 2006, kdy byla zahájena její rekonstrukce. Přestavba trvala téměř čtyři roky a stála i s novým vybavením přes 92 milionů Kč. Z původního objektu zůstala jen část skeletu. Dům se rozšířil do všech stran, má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží a jeho plocha nyní činí 1200 m2. Přestavbu navrhla firma ATREA, která se již dříve osvědčila při rekonstrukci Ústřední knihovny na Mariánském náměstí a pobočky Smíchov, vnitřní zařízení dodala firma Josef Šebek – INTEBO.

Dům, ve kterém pobočka sídlí, zaujme již svým exteriérem, který je oživen barvami hlavního města Prahy – červenou a žlutou. Interiér nabízí příjemné prostředí, bezbariérový přístup do všech podlaží, uzamykatelné skřínky pro individuální návštěvníky a šatnové skřínky pro skupiny školních dětí, toalety pro vozíčkáře i přebalovací pulty. V suterénu je sklad s kompaktními regály pro fond Městské knihovny v Praze.

Knihovna je zaměřena na zpřístupnění beletrie – té je vyhrazeno celé první patro. První kontakt s knihovnou, jejími pracovníky a službami se však odehrává v přízemí. To je uspořádáno tak, aby čtenáři získali požadované informace v klidu a pohodlí. V druhém patře je pak čtenářům zpřístupněna naučná literaturu a třetí patro slouží dětem, které zde najdou i hrací koutek se stolečkem pro malování. Všechny knihy, kterých má pobočka ve fondu přibližně 40 000 s ročním přírůstkem kolem 2 500, jsou čtenářům dostupné ve volném výběru.

Nápad na vznik Domu čtení se zrodil v hlavách bývalé ředitelky Městské knihovny v Praze Mgr. Anny Bimkové a hlavní knihovnice Mgr. Jaroslavy Štěrbové. Nový velký prostor umožňuje kromě pohodlného posezení v prostorách knihovny s knihou v ruce i využívání klubovny, kterou je možné pro vytvoření intimní atmosféry oddělit od ostatních prostor knihovny vysouvacími dveřmi. Tam se odehrávají kulturní akce, které Dům čtení organizuje od listopadu 2010, kdy byl slavnostně otevřen.

První středu v měsíci je klubovna vyhrazena autorskému čtení, druhou středu v měsíci je možné shlédnout prezentace časopisů, portálů nebo nakladatelství. Třetí středa má žánrovou náplň – pro první pololetí 2011 byl za námět zvolen komiks. Čtvrtá středa je zadána pro cyklus „Duše měst, míst a regionů“. I další dny v týdnu jsou využity pro různé akce, jako jsou besedy se zajímavými lidmi, přednášky a semináře. Úplný přehled akcí Domu čtení naleznete na stránkách pobočky a na Facebooku.

Knihovna pořádá rovněž literární soutěže i pořady pro školy. Každý první čtvrtek v měsíci od 11 hodin mohou děti a jejich rodiče přijít do klubu nazvaného „Méďa tulák“ a příjemně tam strávit čas při čtení knížek, hraní jednoduchých her a malování. Větší děti mohou zajít do knihovny každý čtvrtek odpoledne a hrát karetní hru Magic. Začátečníci v této hře, kterou v Česku hraje už téměř 20 000 hráčů, získají v knihovně základní balíčky hry i informace o pravidlech.

Dům čtení má velkou ambici stát se jedním z kulturních center Prahy 10. Ačkoli se to na první pohled nezdá, knihovna je dobře dostupná ze stanice metra Strašnická, tramvajemi 22 a 7 ze zastávky Průběžná a 6 a 24 ze zastávky Kubánské náměstí. Přímo před knihovnou (zastávka Pod Rapidem) staví autobus 175 projíždějící přes zastávky metra Florenc a Flora.

Všech dvanáct pracovníků knihovny, pro které je možnost pracovat v prvním Domě čtení v hlavním městě zcela viditelně potěšením, vás zve k jeho návštěvě.

Dům čtení zvenčí

Dům čtení zvenčí

Účastníci exkurze naslouchající výkladu v klubovně Domu čtení

Účastníci exkurze naslouchající výkladu v klubovně Domu čtení

Pohled do volně přístupného fondu

Pohled do volně přístupného fondu

Křesílka tvořící nedílnou součást interiéru

Křesílka tvořící nedílnou součást interiéru

Působivá stropní světla

Působivá stropní světla

Autorkou fotografií je Linda Jansová. Úplná fotogalerie je dostupná na adrese http://www.facebook.com/album.php?aid=259629&id=574344070&l=9bf3d9402c.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Exkurze do Domu čtení. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-13592. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13592

automaticky generované reklamy