Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické hudební databáze v českých a moravských knihovnách

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Elektronické hudební databáze v českých a moravských knihovnách

0 comments
Od letošního roku již šest knihoven v ČR nabízí svým čtenářům online přístup do prestižní světové hudební encyklopedie Grove Music Online. Kromě Knihovny města Hradce Králové a Městské knihovny v Praze, které tuto službu nabízely svým čtenářům již loni, mohou přednosti hudební databáze nově využívat také návštěvníci brněnské Knihovny Jiřího Mahena, Knihovny města Ostravy, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a studenti a profesoři pražské HAMU. Tento společný projekt konsorcia knihoven pro licencované připojení k anglicky psanému informačnímu zdroji o světové hudbě v roce 2007 finančně podpořil i grant sekce vnějších vztahu americké ambasády v ČR.

Zájemci o hudbu mají k dispozici 40 000 heslech zpracovaných profesionálními muzikology a hudebními historiky. Obsah největší všeobecné hudební encyklopedie (The New Grove Dictionary of Music and Musicians) doplňují hesla ze specializované encyklopedie operní (Grove Dictionary of Opera) a jazzové (New Grove Dictionary of Jazz). Výhodu elektronické databáze oproti klasickým tištěným encyklopediím hledejme například ve schopnosti redakce obsah databáze průběžné aktualizovat, doplňovat a případně v sousedství s dalšími elektronickými zdroji na Internetu realizovat další redakčně ověřená a žádoucí propojení k novým informacím o hudbě. Především je tu ale samotné fulltextové vyhledávání, které uživateli nabídne ke studiu jedním kliknutím několikanásobný výběr relevantních informací spojených s dotazem, což se zcela vymyká schopnostem sebelepšího tištěného rejstříku. Užitečnou pomůckou nebo alespoň zajímavostí může být také připojený zvukový program, který zprostředkovává doslovnou hudební ilustraci k tištěným hudebním ukázkám v encyklopedii.

Pokrok v technologiích je zde zkrátka nepopiratelnou výhodou. Díky ní jsme dnes svědky nebývalé inovace právě i v bibliograficko-informačních službách knihoven. Nové technologie přispívají k tvorbě rozsáhlých oborových databází stejně jako k novým způsobům distribuce, a tím i k bohatšímu využívání informací. Při studiu v knihovně lze kupříkladu potřebné heslo z elektronické databáze nejen vytisknout, ale přímo poslat na vlastní e-mailovou adresu. Absolutní komfort ovšem představuje výhoda tzv. vzdáleného přístupu, kdy mohou zájemci čerpat informace v průběhu 24 hodin přímo doma u svého počítače. Např. Městská knihovna v Praze (MKP) tímto způsobem v současnosti zpřístupňuje registrovaným čtenářům na svém webu již sedm všeobecných i specializovaných elektronických databází.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NAVRÁTILOVÁ, Jana. Elektronické hudební databáze v českých a moravských knihovnách. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-12399. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12399

automaticky generované reklamy
registration login password